Algirdo Vizgirdos tarptautinis jaunųjų fleitistų konkursas

Muzikos idėjos

II-asis ALGIRDO VIZGIRDOS
TARPTAUTINIS JAUNŲJŲ FLEITISTŲ KONKURSAS
N U O S T A T A I
Nida, 2017

Organizatoriai Partneriai
Kamerinės muzikos studija Musica Humana“ Neringos gimnazija
Neringos miesto savivaldybė Neringos meno mokykla
Nidos KTIC „Agila“

Konkursas vyks 2017 m. birželio 6-8d. Neringos gimnazijos salėje (G.D.Kuverto 12, Neringa)

Tikslai ir uždaviniai
1. Ugdyti mokinių pagrindinius profesionalaus muzikavimo principus, sceninį meistriškumą ir kūrybiškumą.
2. Skatinti susidomėjimą lietuvių kompozitorių muzika fleitai.
3. Skatinti kryptingą jaunimo meninę saviraišką.
4. Skatinti konservatorijų, gimnazijų, muzikos ir meno mokyklų bendradarbiavimą bei fleitos pedagogų dalinimąsi profesine patirtimi.
5. Skatinti kompozitorius kurti naujus kūrinius fleitai.

Konkurso sąlygos
Konkurse kviečiami dalyvauti konservatorijų, gimnazijų, muzikos ir meno mokyklų fleitos specialybės mokiniai.
Dalyviai skirstomi į keturias grupes pagal 2017 m. sausio 6 d. amžių:
1 grupė – iki 13 m.
2 grupė – iki 15 m.
3 grupė – iki 17 m.
4 grupė – iki 20 m.
Konkursas organizuojamas dviem turais. Dalyviai kiekviename ture atlieka po du kūrinius: privalomą ir laisvai pasirinktą iš siūlomų dviejų lietuviškų pjesių. Konkurso programa atliekama mintinai. Organizatoriai neįsipareigoja dalyviams suteikti koncertmeisterio paslaugas. Organizatoriams leidus, dalyvių pasirodymai gali būti įrašomi į garso ir vaizdo laikmenas.

Privalomoji konkurso programa

1 grupė:
I turas

1. Techniškas etiudas
2. Viena pjesė pasirinktinai:
a) B. Dvarionas Valsas
b) V. Beinarienė „Per girią girelę“
II turas
1. G. Faure Siciliene, op.78
2. Viena pjesė pasirinktinai:
a) A. Kačanauskas „Siuntė mane motinėlė“
b) V. Beinarienė „Oi, tai mano oželis“

2 grupė:
I turas

1. Techniškas etiudas
2. Viena pjesė pasirinktinai:
a) J. Pakalnis „A la Chopin“
b) A. Šenderovas „Prisiminimai“
II turas
1. Ph. Gaubert Madrigal
2. Viena pjesė pasirinktinai:
a) J. Pakalnis „Šokis su lanku“
b) R. Šerkšnytė „Pasaka“

3 grupė:
I turas

1. Techniškas etiudas
2. Viena pjesė pasirinktinai:
a) B. Dvarionas Elegija („Prie ežerėlio“)
b) M. K.Čiurlionis Noktiurnas cis-moll
II turas
1. A. Caplet „Reverie“
2. Viena pjesė pasirinktinai:
a) J. Gruodis „Rytiečių šokis“
b) M. K. Čiurlionis „Humoreska“

4 grupė:
I turas

1. Techniškas etiudas
2. Viena pjesė pasirinktinai:
a) J. Pakalnis „Rauda“
b) J. Juozapaitis „Afroditė“ (I, II, III metamorfozės)
II turas
1. C. Reinecke Ballade, op. 288
2. Viena pjesė pasirinktinai:
a) V. Montvila „Trikampiai“
b) O. Balakauskas Impresonata

Bendrosios sąlygos
Dalyvių anketas ir nuotraukas pateikti iki 2017 m. gegužės 2 d. el. paštu:
fleitosneringoje@gmail.com. Kelionės ir apgyvendinimo išlaidas apmoka patys konkurso dalyviai.
Daugiau informacijos ir privalomų kūrinių natas rasite www.muzikosidejos.lt.

Vertinimas ir apdovanojimai
Konkurso dalyviai vertinami 25 balų sistema. Vertinimo komisija bus paskelbta konkurso dieną. Vertinimo komisijos sprendimai yra galutiniai ir neskundžiami. Konkurso dalyviai bus apdovanojami diplomais ir specialiais prizais už geriausią lietuviškos pjesės atlikimą. Visų grupių pirmųjų vietų laureatams bus organizuojamas koncertas su LNF kameriniu ansambliu „Musica Humana“.

ALGIRDO VIZGIRDOS TARPTAUTINIS JAUNŲJŲ FLEITISTŲ KONKURSAS
2017 m. birželio 6-8 d., Nida
DALYVIO ANKETA

Pildoma kompiuteriu

Mokykla, elektroninis paštas

Dalyvio vardas, pavardė

Grupė

Gimimo data

Mokytojo vardas, pavardė,
telefonas kontaktams, el. paštas

Koncertmeisterio vardas, pavardė

I TURAS

II TURAS

Programos trukmė

Anketas ir nuotraukas pateikti iki 2017 m. gegužės 2 d. el.paštu: fleitosneringoje@gmail.com
Vėliau anketos nebus priimamos.