Vaida Striaupaitė – Beinarienė

Muzikos idėjos

Vaida BeinarieneVaida STRIAUPAITĖ – BEINARIENĖ
kompozitorė

Vaida Striaupaitė – Beinarienė (g. 1977 ) 1984 – 1995 metais mokėsi J. Naujalio muzikos gimnazijoje fortepijono, vėliau teorijos ir kompozicijos klasėse. 2000 m. Lietuvos Muzikos Akademijoje baigė bakalauro studijas prof. Juliaus Juzeliūno kompozicijos klasėje. 2002 m. baigė magistro studijas pas prof. Vytautą Barkauską. 2002-2003 metais stažavosi Lyono Nacionalinėje muzikos ir šokio konservatorijoje pas prof. Robert Pascal. V. Striaupaitė – Beinarienė dalyvavo meistriškumo klasėse pas kompozitorius Daniel d`Adamo, Tristan Murail, Manfred Trojhan, Luc Ferrari, Jan Vandenheede ir kt. 2002 m. dalyvavo Baltijos šalių jaunųjų kompozitorių meistriškumo kursuose Latvijoje, Dundagoje. Nuo 2006 m. dirba Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetėje muzikos mokykloje projektų ir metodinės veiklos koordinatore bei kompozicijos mokytoja.

Kompozitorės muzika skambėjo šiuolaikinės muzikos festivaliuose: Gaida ( 1997, 2000 ), Iš arti (2010, 2011), Jaunimo kamerinės muzikos dienose Druskininkuose (1997, 2000, 2011 ), Kamerinės muzikos festivalyje „Kuršių Nerija“( 2002, 2005, 2008, 2010, 2011), Šiuolaikinės muzikos festivalyje „Arena“ Rygoje ( 2002 ), Pažaislio muzikos festivalyje (2004, 2006, 2010), VI tarptautiniame festivalyje „Vargonų vasara 2007“, „Sezono muzikinės premjeros 2007“ Kijeve, tarptautiniame festivalyje „Operetė Kauno pilyje“ (2008, 2009), VII rudens muzikos festivalyje „SACRUM ET MUSICA“ (2011) bei kituose.

V. Striaupaitės kūrinius atliko įvairūs kolektyvai: Šv. Kristoforo kamerinis orkestras, Rusijos ir Europos šalių studentų simfoninis orkestras, LNF kamerinės muzikos ansamblis “Musica Humana“, LVSO medinių pučiamųjų kvintetas, M. Rostropovičiaus labdaros ir paramos fondo kamerinis ansamblis, LNF medinių pučiamųjų kvintetas, styginių kvartetas „Chordos“, Obojų kvintetas, taip pat solistai – Sabina Martinaitytė, Skaidra Jančaitė, Raimonda Tallat – Kelpšaitė, Gitana Pečkytė, prof. Algirdas Vizgirda, Robertas Beinaris, Justinas Mačys, Dainius Puodžiukas, Sergijus Kirsenka, Raimondas Sviackevičius ir kt. Dirigavo prof. Mstislavas Rostropovičius, prof. Donatas Katkus, prof. Algirdas Vizgirda , Jonas Janulevičius.

Nuo 2008 m. Lietuvos kompozitorių sąjungos narė.

2008 m. kūrinys „Canto e capriccio“ obojui, smuikui, styginiams ir mušamiesiems, III-ajame Juozo Karoso vardo kamerinės muzikos konkurse pelnė III vietą.

2011 m. tame pačiame konkurse už kompoziciją sopranui, obojui ir vargonams „Geroji naujiena“ (Brolio Roger žodžiai) kompozitorei įteikta II premija. 2011 m. ji taip pat apdovanota III premija Lietuvos kompozitorių sąjungos rengiamame geriausių metų kūrinių konkurse už kompoziciją „IMPRO“ obojų kvintetui.

Daugelyje kamerinių bei solinių kūrinių kompozitorė gilinasi į garso skambesį, naujas garso išgavimo formas. Ieškodama naujų skambesių pasitelkia šiuolaikines instrumentų technines ir raiškos galimybes. Šių ieškojimų kelyje atsirado ciklas soliniams instrumentams „Mozaikos“. Norint aiškiau išreikšti kūrinio idėją, instrumento(pvz. pučiamųjų) partijoje atsiranda vokalinis dainavimas, panaudojami mušamieji instrumentai, grojama atskiromis instrumento dalimis ir t.t.

Organizuojant kūrinio dinaminę formą V. Striaupaitė-Beinarienė remiasi akustinio intensyvumo ir jo kaitos principais. Vienas iš svarbesnių intensyvumo kaitos faktorių jos kūriniuose yra harmoninė bei derminė kaita. Kompozitorė vienam arba keliems kūriniams parenka tam tikrą dermę, kuri tampa kūrinį vienijančiu komponentu. Formos dinamiką kuria šios dermės pagrindu sudarytų harmoninių sąskambių kaita ir derinimu.

Kompozitorės kūrybinėmis inspiracijomis dažnai tampa garsai iš aplinkos – pvz.traukinio važiavimas, lietus („Lietaus žaidimai“(2006) obojui solo), bangų mušimas ar „laiko bėgimas“ (Kvintetas mediniams pučiamiesiems nr.2 „Laikas“(2004)), „saulės spindėjimas“ ir kt. Kartais idėją suformuoja knyga („Neperskaityta knyga“(2006) fortepijonui), dailės ar kitas meno kūrinys („Mozaikos“(2002,2003,2007) ir kt.
Vaidos Striaupaitės – Beinarienės kūrinių sąrašas:
Kūriniai orkestrui:

 • Prasilenkiantys laike…(2000) – kameriniam orkestrui;
 • Bangų atspindžiai (2002) – simfoniniam orkestrui;
 • Fantazija Enrique Granados tema (2008) – obojui solo ir simfoniniam orkestrui, sukurta VII tarptautinio festivalio „Operetė Kauno pilyje“ užsakymu;
 • Koncertas obojui, smuikui ir styginių orkestrui (2009), parašytas VI tarptautinio Ch. Frenkelio vilos vasaros festivalio užsakymu;
 • Simfoninė poema „Protėvių laiškai“ skirta Lietuvos vardo tūkstantmečiui (2009) – obojui, anglų ragui, balsui, liaudies instrumentų ansambliui ir simfoniniam orkestrui. Sukurta VIII tarptautinio festivalio „Operetė Kauno pilyje 2009“ užsakymu.
 • Lyrinė fantazija Fryderyko Chopino tema (2011) – fortepijonui ir simfoniniam orkestrui;

Kameriniai kūriniai:

 • Trialogas (1998)– trimitui, valtornai ir tūbai;
 • Styginių kvartetas (1998);
 • Duetas (1999) – dviems smuikams;
 • Vokalinis ciklas „Minčių tvirtovė“(2004), žodžiai Vytauto Mačernio – sopranui, obojui ir fortepijonui;
 • Kvintetas mediniams pučiamiesiems Nr.1(1999) – fl.,ob.,cl.,hn.,fag.
 • Kvintetas mediniams pučiamiesiems Nr.2 “Laikas“(2004) – fl.,ob.,cl.,hn.,fag.
 • Clue: Bar, Rom, XXI (2003)– obojui, klarnetui, smuikui, violončelei ir fortepijonui;
 • Variacijos (2005) – dviems fleitoms ir fortepijonui;
 • Scherzo (2005) – 2 ob, engl horn, fp;
 • Scherzo (2006) – 2 fleitoms, obojui, klarnetui, valtornai, fagotui, arfai, smuikui, altui, violončelei ir fortepijonui 4 rankomis (arba 2 fortepijonams);
 • TubAccordo Duo (2007) – tūbai ir akordeonui;
 • Preludio e Saltarello (2007) – smuikui ir fortepijonui, sukurtas ansamblio „Duo Strimaitis“ užsakymu, įrašytas šio ansamblio CD „Pas de deux“;
 • Canto e Capriccio (2008) – obojui, smuikui, styginių kvartetui ir perkusijai, pelnė III vietą J. Karoso naujų kamerinių kūrinių konkurse 2008 m.
 • Raktažodis (2008) – fleitai, obojui, styginiams ir klavesinui, sukurtas ansamblio „Musica Humana“ užsakymu.
 • Variacijos (2009) – obojų kvartetui
 • Dvi miniatiūros (1998, versija 2010) – obojui ir fortepijonui
 • Obelėla (2010) – dviems kanklėms
 • Geroji naujiena (2011) – sopranui (mecosopranui), obojui ir vargonams;
 • Geroji naujiena (2011) – sopranui (mecosopranui), dviems obojams, meilės obojui, anglų ragui ir fagotui;
 • IMPRO (2011) – dviems obojams, meilės obojui, anglų ragui ir fagotui;
 • Rudens susimąstymas (2011), žodžiai Vytauto Mačernio – sopranui ir kariljonui;

Kūriniai solo instrumentams:

 • Mozaika I (2002)– obojui solo;
 • Mozaika II (2003)– fleitai solo;
 • „Lietaus žaidimai“ (2006)– obojui solo;
 • „Neperskaityta knyga“ (2006) – fortepijonui (profesoriaus J. Juzeliūno atminimui);
 • Mozaika III (2007)– fagotui solo;

Liaudies instrumentams:

 • Obelėla (2010) – dviems kanklėms;
 • Vandens miražai (2011) – birbynei, kanklėms ir akordeonui;
 • Kas tenai kalnelį (2011) – kanklių orkestrui;

Kūriniai vaikams:

 • Šventų Kalėdų daina (2003) – vaikų chorui, fleitai, violončelei ir fortepijonui;
 • Žalias džiazas (2003) – balsui ir fortepijonui;
 • Elfų šokis (2007) – fortepijonui solo;
 • Kalėdų angelas (2008) – balsui ir fonogramai;
 • Per girią, girelę (2011) – eufonijai ir fortepijonui;