VII Lietuvos obojininkų čempionato nuostatai

Muzikos idėjos

VI Tarptautinis kamerinių ansamblių konkursas „Muzikinė akvarelė-2018“
VII Tarptautinis Liutauro Vėbros vardo obojininkų konkursas 2018
VI Tarptautinis obojininkų festivalis 2017-2018

Nuostatai:

 I. Tikslas.
Viso tarptautinio obojininkų čempionato tikslai: kelti obojininkų meninį lygį, atskleisti jaunus perspektyvius muzikus, populiarinti šį instrumentą ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, didinti meistriškumą kameriniuose ansambliuose, skatinti lietuvių kompozitorius rašyti naujus kūrinius obojui, bei kameriniams ansambliams, tuo garsinti Lietuvą ir lietuvišką muziką. Čempionato tikslas – sistemingai paruošti obojininkus ir kitus instrumentalistus tarptautiniams konkursams, profesionaliam muzikavimui. Obojininkų festivalio tikslas pateikti įvairias programas Lietuvos publikai, plačiau supažindinti su šiuo instrumentu, suteikti galimybę pakoncertuoti geriausiems jauniesiems Lietuvos obojininkams.

II. Čempionato – konkurso forma.

Čempionato dalyviai skirstomi į penkias amžiaus grupes ir dvi kategorijas – A ir B – pirmajame ir antrajame turuose. Dalyvių amžiaus grupė nustatoma pagal datą – 2017.11.30 – ir galioja visuose turuose. Kiek metų yra tą dieną, tokia ir grupė. I, II, III grupėse dalyvauja muzikos mokyklų, gimnazijų bei konservatorijų moksleiviai. Šios grupės dar skirstomos pagal kategorijas A ir B. B kategorijoje gali dalyvauti tik papildomo ugdymo mokyklų dalyviai. IV, V grupėse – studentai.

I gr. – 10, 11, 12 metų, A kategorija, B kategorija;
II gr. – 13, 14, 15 metų, A kategorija, B kategorija;
III gr. – 16, 17, 18 metų, A kategorija, B kategorija;
IV gr. – 19, 20, 21 metų (ai). A kategorija
V gr. – 22, 23, 24 metų (ai). A kategorija

Čempionatas – konkursas vyks keturiais turais.
1.Turas. Gruodžio 5 d. 10:30h.Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos B. Dvariono vargonų salėje.
Pirmajame ture atrenkami geriausi Lietuvos obojininkai, kurie varžysis tarptautiniuose konkursuose ir Lietuvos čempionate dėl laureatų ir čempiono vardo.

2.Turas. Kovo 7-11 dienomis. VI Tarptautinis kamerinių ansamblių konkursas „Muzikinė akvarelė-2018“. Anykščių muzikos mokykla.

Šis konkursas tai dar viena puiki proga jauniesiems muzikams atskleisti savo gabumus kameriniame muzikavime, pasisemti tarptautinių konkursų patirties, išgirsti įvairių šalių kamerinio muzikavimo tradicijų, plėsti repertuarą. Konkurse kviečiami dalyvauti visų specialybių moksleiviai ir studentai. Pirmajame ture atrinkti Lietuvos obojininkai taip pat dalyvauja kartu tarptautinių ansamblių konkurse ir jų balai sumuojami čempionato sistemoje. Pagrindinis konkurso reikalavimas ansamblio sudėtyje turi būti bent vienas pučiamasis instrumentas, toliau ansamblio sudėtys galimos įvairios. Ansamblio grupė nustatoma pagal vyriausiojo atlikėjo amžių. Programa pasirenkama laisvai, bet pageidautina, kad skambėtų vienas klasikinio žanro kūrinys. Apdovanojamos visos grupės bei A ir B kategorijos atskirai.

VI Obojininkų festivalis. Visos obojininkų festivalio programos ir sudėtys bus paskelbtos vėliau. Planuojamos 5 skirtingos programos po įvairius Lietuvos miestus, siekiant populiarinanti ir supažindinti su obojaus instrumentu.                                                  

3.Turas. Balandžio 27-29 dienomis.

VII Tarptautinis Liutauro Vėbros vardo obojininkų konkursas – 2018, skirtas obojininko Liutauro Vėbros atminimui.

Apdovanojamos visos grupės atskirai. Nėra A ir B kategorijų.

4.Turas. VII Lietuvos obojininkų čempionato 2017/ 2018 finalas. Gegužės 14 d. 18 val. Vilniaus B. Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos B. Dvariono koncertų salė.

Finale bus paskelbti Lietuvos obojininkai čempionai 2017/2018. Geriausi obojininkai suskirstomi į dvi grupes: I. gr. iki 18 metų, II. gr. iki 24 metų (Nėra kategorijų A ir B). Finale bus grojama solo su Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos moksleivių simfoniniu orkestru, vadovaujamu maestro Modesto Barkausko. Apdovanojamos abi grupės atskirai. Visi turai gali būti filmuojami, įrašinėjami, fotografuojami be atlyginimo konkursų dalyviams.

III. Konkurso tvarkaraštis.

Kiekvieno turo išsami dienotvarkė bus paskelbta kelios savaitės prieš renginį internetiniame puslapyje www.muzikosidejos.lt .

IV. Vertinimo sistema.

Visuose turuose bus vertinama pagal keturis kriterijus:1) muzikalumą – artistiškumą, 2) kūrinio interpretaciją, 3) techniką, 4) intonaciją – instrumento valdymą. Naudojama 25 arba 100 balų sistema. Kiekvieno turo balai sumuojami, susumavus visus balus paskelbiamas 2015/2016 metų Lietuvos obojininkų čempijonas (I, II, III vietos). Komisija bus paskelbta konkurso dieną.Visuose turuose komisijos sudėtis keisis (II, III turą vertins tarptautinė komisija). Komisijos sprendimai galutiniai.

V. Apdovanojimai.

Pirmajame ture bus įteikti diplomai I vietos laimėtojams savo grupėse. Tarptautiniame kamerinių ansamblių konkurse „Muzikinė akvarelė“ bus apdovanojami visų grupių A ir B kategorijų laureatai diplomais (I, II, III vietos) ir specialiais prizais. Iš visų grupių bus išrenkamas geriausias ansamblis ir apdovanojamas Grand Prix prizu. Taip pat surengsime I vietų laureatų koncertą su jų įrašytu CD pristatymu.

Tarptautiniame L.Vėbros vardo obojininkų konkurse apdovanojami visų grupių laureatai diplomais (I, II, III vietos) ir specialiais prizais. Iš visų grupių bus išrenkamas geriausias obojininkas ir apdovanojamas Grand Prix, specialiu Liutauro Vėbros vardo prizu.

Lietuvos obojininkai čempionai bus apdovanojami: medaliais, diplomais (I, II, III vietos) ir specialiais prizais. Bus apdovanoti laureatų mokytojai ir koncertmeisteriai.

VI. Dalyvio mokestis.

I turo dalyvio mokestis 15 eurų.
II turas „VI Tarptautinio kamerinių ansamblių konkurso Muzikinė akvarelė-2018“ mokestis kiekvienam ansamblio dalyviui po 25 eurų, jeigu dalyvis dalyvauja konkurse ir kituose ansambliuose už kiekvieną sekantį moka po 10 eurų.
III turas „VII Tarptautinio Liutauro Vėbros vardo obojininkų konkurso- 2018“ dalyvio mokestis 40 eurų.
IV turas „VII Lietuvos obojininkų čempionato finalo 2017/2018“ mokesčio nėra.

Kelionės ir nakvynės išlaidų konkurso rengėjai neapmoka. Papildoma informacija bus teikiama registracijos metu ir internetiniame puslapyje www.muzikosidejos.lt 

Dalyvio mokestį pervesti į sąskaitą: LT 077300010092086880 Muzikų centras „Muzikos idėjos“

VII. Dokumentai.

Norintys dalyvauti VII Lietuvos obojininkų čempionate, turi pateikti šiuos dokumentus:

  1. Užpildytą dalyvio anketą;
  2. Dalyvio mokesčio banko kvitą arba pavedimo kopiją;
  3. Dokumento, patvirtinančio gimimo datą, kopiją;
  4. Tarpautinio Liutauro Vėbros vardo konkursui reikalinga: Atlikėjo nuotrauka ir CV anglų kalba.

Registracija į VII Lietuvos obojininkų čempionatą“ vyks iki 2017.11.15.
Registracija į VI 
tarptautinį kamerinių ansamblių konkursą „Muzikinė akvarelė-2018“ vyks iki 2018.01.15.
Registracija į
VII Tarptautinį Liutauro Vėbros vardo obojininkų konkursą- 2018“ vyks iki 2018.03.15.

Dokumentus siųsti paštu: Robertui Beinariui, adresu – S. Konarskio g. 32-26, Vilnius arba el. paštu muzikosidejos@gmail.com   Tel. pasiteiravimui: +37068613151 Robertas, +37068819375 Vaida.

VIII. Konkurso programa:

I turas: VII Lietuvos obojininkų čempionato 2017/2018 atidarymas,

Gruodžio 5 d. Vilniaus B. Dvariono dešimtmetė muzikos mokykla vargonų salė 10:30 val.

1 grupė –   Laisvai pasirenkama programa (2 kūriniai iki 8 min.)
2 grupė – Laisvai pasirenkama programa (2 kūriniai iki 12 min.)
3 grupė – Laisvai pasirenkama programa (2 kūriniai iki 15 min.)
4 grupė –   Laisvai pasirenkama programa (2 kūriniai iki 18 min.)
5 grupė –   Laisvai pasirenkama programa (2 kūriniai iki 21 min.)

II turas: VI Tarptautinis kamerinių ansamblių konkursas „Muzikinė akvarelė-2018“ Kovo 7-11 d. Anykščiai

 Junior grupe iki 10 metu amžiaus groti du skirtingų charakterių kūriniai              3 – 4 minutės
1 grupė A ir B kategorijos – du skirtingų charakterių kūriniai                                     4 – 5 minutės
2 grupė A ir B kategorijos – du skirtingų charakterių kūriniai                                     6 – 7 minutės
3 grupė A ir B kategorijos – du skirtingų charakterių kūriniai                                     8 – 9 minutės
4 grupė A kategorija – du skirtingų charakterių kūriniai                                              10 – 12 minučių
5 grupė – du skirtingų charakterių kūriniai                                                                     14 – 15 minučių

III turas: VII Tarptautinis Liutauro Vėbros vardo obojininkų konkursas-2018 Balandžio 27-29 d.

1 grupė –  Gaetano Donizetti – Sonata, II dalis Allegro for oboe and piano;
Pranciškus Beinaris – „Prayer“(„Malda“) for oboe solo.

2 grupė –  Henry Purcell  – Sonata, II- III dalys (Adagio con espressione. Vivace) for oboe and piano;
Walter Draeger  –  Three Miniatures, III miniature (Molto vivace) for oboe and piano;
Vaida Striaupaitė-Beinarienė – „Through the Woods“(„Per girią girelią“) for oboe and piano.

3 grupė – Charles Camille Saint-Saëns  –  Sonata for oboe and piano II dalis;
Henri Busser – Asturias for oboe and piano;
Loreta Narvilaitė – “Tavo blakstienos paliečia mano prisiminimų lūpas” for oboe solo.

4  grupė– Wolfgang Amadeus Mozart – Concerto C-dur I part and cadenza, for oboe and piano;
Benjamin Godard – Legende Pastorale for oboe and piano op. 138;
Algirdas Martinaitis – “Muzikinė auka” for oboe solo.

5 grupė –   Alessandro Marcello – Concerto d-moll II part Adagio, for oboe and piano;
Ralph Vaughan Williams  – Concerto in A minor for Oboe and piano I part;
Zita Bružaitė – „When butterflies close their eyes in autumn shadows“ („Kai rudenio šešėliuos plaštakės užsimerks“) for oboe solo.

 

IV turas: VII Lietuvos obojininkų čempionato 2017/2018 Finalas
Gegužės 14 d. Vilniaus B. Dvariono dešimtmetė muzikos mokykla 18 val. D.S.

1 – 2 grupės   E. Morricone „Gabrieliaus obojus“

3 – 4 -5 grupės – Alessandro Marcello – Concerto d-moll II part Adagio

Visų turų programas galima atlikti iš natų arba mintinai.