VIII Lietuvos obojininkų čempionato nuostatai

Muzikos idėjos

VIII Tarptautinis obojininkų čempionatas 2019-2020
VII Tarptautinis obojininkų festivalis 2019-2020

Nuostatai:

 1. Tikslas.
  Viso tarptautinio obojininkų čempionato tikslai: kelti obojininkų meninį lygį, atskleisti jaunus perspektyvius muzikus, populiarinti šį instrumentą ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, didinti meistriškumą kameriniuose ansambliuose, skatinti lietuvių kompozitorius rašyti naujus kūrinius obojui, bei kameriniams ansambliams, tuo garsinti Lietuvą ir lietuvišką muziką. Čempionato tikslas – sistemingai paruošti obojininkus ir kitus instrumentalistus tarptautiniams konkursams, profesionaliam muzikavimui. Obojininkų festivalio tikslas pateikti įvairias programas Lietuvos publikai, plačiau supažindinti su šiuo instrumentu, suteikti galimybę pakoncertuoti geriausiems jauniesiems Lietuvos obojininkams.
 2. Čempionato – konkurso forma.

Čempionato dalyviai skirstomi į penkias amžiaus grupes ir dvi kategorijas – A ir B – pirmajame ir antrajame turuose. Pirmo ir antro turo dalyvių amžiaus grupė nustatoma pagal datą – 2019.12.10. Kiek metų yra tą dieną, tokia ir grupė. Trečio ir ketvirto turo dalyvių amžiaus grupė nustatoma pagal datą – 2020.06.10. I, II, III grupėse dalyvauja muzikos mokyklų, gimnazijų bei konservatorijų moksleiviai. Šios grupės dar skirstomos pagal kategorijas A ir B. B kategorijoje gali dalyvauti tik papildomo ugdymo mokyklų dalyviai. IV, V grupėse – studentai.

I gr. – 10, 11, 12 metų, A kategorija, B kategorija;
II gr. – 13, 14, 15 metų, A kategorija, B kategorija;
III gr. – 16, 17, 18 metų, A kategorija, B kategorija;
IV gr. – 19, 20, 21 metų (ai). A kategorija
V gr. – 22, 23, 24 metų (ai). A kategorija

 

Čempionatas – konkursas vyks keturiais turais.


1.Turas. Gruodžio 10 d. 10:00h. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos kongresų rūmų salėje.
 Pirmajame ture atrenkami geriausi obojininkai, kurie varžysis tarptautiniuose konkursuose ir čempionate dėl laureatų ir čempiono vardo.

2.Turas. Kovo 11-14 dienomis. VII Tarptautinis kamerinių ansamblių konkursas „Muzikinė akvarelė-2020“. Anykščių muzikos mokykla. 

Šis konkursas tai dar viena puiki proga jauniesiems muzikams atskleisti savo gabumus kameriniame muzikavime, pasisemti tarptautinių konkursų patirties, išgirsti įvairių šalių kamerinio muzikavimo tradicijų, plėsti repertuarą. Konkurse kviečiami dalyvauti visų specialybių moksleiviai ir studentai. Pirmajame ture atrinkti obojininkai taip pat dalyvauja kartu tarptautinių ansamblių konkurse ir jų balai sumuojami čempionato sistemoje. Pagrindinis konkurso reikalavimas ansamblio sudėtyje turi būti bent vienas pučiamasis instrumentas, toliau ansamblio sudėtys galimos įvairios. Ansamblio grupė nustatoma pagal vyriausiojo atlikėjo amžių. Programa pasirenkama laisvai, bet pageidautina, kad skambėtų vienas klasikinio žanro kūrinys. Apdovanojamos visos grupės bei A ir B kategorijos atskirai.

3.Turas. VIII Tarptautinis Liutauro Vėbros vardo obojininkų konkursas – 2020, skirtas obojininko Liutauro Vėbros atminimui.

Lapkričio  13-15 dienomis, Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijoje.

Apdovanojamos visos grupės atskirai. Nėra A ir B kategorijų.

4.Turas. VIII Tarptautinis obojininkų čempionato 2019/ 2020 finalas. Gruodžio 6 d. 16 val. Vilniaus taikomosios dailės muziejuje.

Finale bus paskelbti obojininkai čempionai 2019/2020. Geriausi obojininkai suskirstomi į dvi grupes: I. gr. iki 18 metų, II. gr. iki 24 metų (Nėra kategorijų A ir B). Finale bus grojama solo su Lietuvos nacionalinės filharmonijos ansambliu „Musica humana“ meno vadovas Robertas Beinaris. Apdovanojamos abi grupės atskirai. Visi turai gali būti filmuojami, įrašinėjami, fotografuojami be atlyginimo konkursų dalyviams.

 1. VII Obojininkų festivalis. Visos obojininkų festivalio programos ir sudėtys bus paskelbtos vėliau. Planuojamos 5 skirtingos programos po įvairius Lietuvos miestus, siekiant populiarinanti ir supažindinti su obojaus instrumentu.

 

III. Konkurso tvarkaraštis.

Kiekvieno turo išsami dienotvarkė bus paskelbta kelios savaitės prieš renginį internetiniame puslapyje www.muzikosidejos.lt .

 1. Vertinimo sistema.

Visuose turuose bus vertinama pagal keturis kriterijus:1) muzikalumą – artistiškumą, 2) kūrinio interpretaciją, 3) techniką, 4) intonaciją – instrumento valdymą. Naudojama 25 arba 100 balų sistema. Kiekvieno turo balai sumuojami, susumavus visus balus paskelbiamas 2019/2020 metų obojininkas čempijonas (I, II, III vietos). Komisija bus paskelbta konkurso dieną.Visuose turuose komisijos sudėtis keisis (II, III turą vertins tarptautinė komisija). Komisijos sprendimai galutiniai.

 1. Apdovanojimai.

Pirmajame ture bus įteikti diplomai I vietos laimėtojams savo grupėse. Tarptautiniame kamerinių ansamblių konkurse „Muzikinė akvarelė“ bus apdovanojami visų grupių A ir B kategorijų laureatai diplomais (I, II, III vietos) ir specialiais prizais. Iš visų grupių bus išrenkamas geriausias ansamblis ir apdovanojamas Grand Prix prizu. Taip pat surengsime I vietų laureatų koncertą su jų įrašytu CD pristatymu.

Tarptautiniame L.Vėbros vardo obojininkų konkurse apdovanojami visų grupių laureatai diplomais (I, II, III vietos) ir specialiais prizais. Iš visų grupių bus išrenkamas geriausias obojininkas ir apdovanojamas Grand Prix, specialiu Liutauro Vėbros vardo prizu.

Lietuvos obojininkai čempionai bus apdovanojami: medaliais, diplomais (I, II, III vietos) ir specialiais prizais. Bus apdovanoti laureatų mokytojai ir koncertmeisteriai.

 1. Dalyvio mokestis. 

I turo dalyvio mokestis 10 eurų.
II turas „VII Tarptautinio kamerinių ansamblių konkurso Muzikinė akvarelė-2020“ mokestis kiekvienam ansamblio dalyviui po 25 eurų, jeigu dalyvis dalyvauja konkurse ir kituose ansambliuose už kiekvieną sekantį moka po 10 eurų.
III turas „VIII Tarptautinio Liutauro Vėbros vardo obojininkų konkurso- 2020“ dalyvio mokestis 40 eurų.
IV turas „VIII Tarptautinio obojininkų čempionato finalo 2019/2020“ mokesčio nėra.

Kelionės ir nakvynės išlaidų konkurso rengėjai neapmoka. Papildoma informacija bus teikiama registracijos metu ir internetiniame puslapyje www.muzikosidejos.lt

Dalyvio mokestį pervesti į sąskaitą: LT 077300010092086880 Muzikų centras „Muzikos idėjos“

VII. Dokumentai.

Norintys dalyvauti VIII Lietuvos obojininkų čempionate, turi pateikti šiuos dokumentus:

 1. Užpildytą dalyvio anketą;
 2. Dalyvio mokesčio banko kvitą arba pavedimo kopiją;
 3. Dokumento, patvirtinančio gimimo datą, kopiją;
 4. Tarpautinio Liutauro Vėbros vardo konkursui reikalinga: Atlikėjo nuotrauka ir CV anglų kalba.

Registracija į „VIII Tarptautinį obojininkų čempionatą 2019-2020“ vyks iki 2019.11.15.
Registracija į VII tarptautinį kamerinių ansamblių konkursą „Muzikinė akvarelė-2020“
 vyks iki 2020.01.25.
Registracija į „VIII Tarptautinį Liutauro Vėbros vardo obojininkų konkursą- 2020“
 vyks iki 2020.10.01. 

 

Dokumentus siųsti paštu: Robertui Beinariui, adresu – S. Konarskio g. 32-26, Vilnius arba el. Paštais: muzikosidejos@gmail.com   ; muzikineakvarele@gmail.com     Tel. pasiteiravimui: +37068613151 Robertas, +37068819375 Vaida.

 

VIII. Konkurso programa:

I turas: VIII Tarptautinio obojininkų čempionato 2019/2020 atidarymas,

Gruodžio 10 d. 10:00h. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos kongresų rūmų salėje.

1 grupė –   Laisvai pasirenkama programa. Techniškas ir lėtas kūriniai. Galima groti etiudą vietoj techniško kūrinio.  (2 kūriniai iki 8 min.)
2 grupė – Laisvai pasirenkama programa. Techniškas ir lėtas kūriniai. Galima groti etiudą vietoj techniško kūrinio. (2 kūriniai iki 12 min.)
3 grupė – Laisvai pasirenkama programa. Techniškas ir lėtas kūriniai. Galima groti etiudą vietoj techniško kūrinio. (2 kūriniai iki 15 min.)
4 grupė –   Laisvai pasirenkama programa. Techniškas ir lėtas kūriniai. Galima groti etiudą vietoj techniško kūrinio. (2 kūriniai iki 18 min.)
5 grupė –   Laisvai pasirenkama programa. Techniškas ir lėtas kūriniai. Galima groti etiudą vietoj techniško kūrinio. (2 kūriniai iki 21 min.)

II turas: VII Tarptautinis kamerinių ansamblių konkursas „Muzikinė akvarelė-2020“ Kovo 11-14 d. Anykščių muzikos mokykla.

 Junior grupe iki 10 metu amžiaus groti du skirtingų charakterių kūriniai              3 – 4 minutės
1 grupė A ir B kategorijos – du skirtingų charakterių kūriniai                                     4 – 5 minutės
2 grupė A ir B kategorijos – du skirtingų charakterių kūriniai                                     6 – 7 minutės
3 grupė A ir B kategorijos – du skirtingų charakterių kūriniai                                     8 – 9 minutės
4 grupė A kategorija – du skirtingų charakterių kūriniai                                              10 – 12 minučių
5 grupė – du skirtingų charakterių kūriniai                                                                     14 – 15 minučių

III turas: VIII Tarptautinis Liutauro Vėbros vardo obojininkų konkursas-2020 lapkričio 13-15 d.

1 grupė –  Gaetano Donizetti – Sonata, II dalis Allegro for oboe and piano;
Pranciškus Beinaris – „Prayer“(„Malda“) for oboe solo.

2 grupė –  LEON JONGEN „HUMORESQUE“ for oboe and piano;
Vaida Striaupaitė-Beinarienė – „Through the Woods“(„Per girią girelią“) for oboe and piano.

3 grupė – Armando Ghidoni „Romance et Fantasie“;
Georg Friedrich Handel Sonate g-moll 4 dalis Allegro
 Osvaldas Balakauskas „Swing ring“ for oboe solo
4  grupė– Wolfgang Amadeus Mozart – Concerto C-dur I part and cadenza, for oboe and piano;
E. Paladilhe Solo Pour Hautbois et Piano
Antanas Budriūnas „Toli bet šalia“

5 grupė – JOHANN SEBASTIAN BACH Partita obojui solo g-moll (BWV 1013), I d. Allemande
J.W. Kaliwoda Morceau de Salon op. 228
Zita Bružaitė – „When butterflies close their eyes in autumn shadows“ („Kai rudenio šešėliuos plaštakės užsimerks“) for oboe solo.

 

IV turas: VIII Tarptautinio obojininkų čempionato 2019/2020 Finalas
Gruodžio 6 d. 16 val. Vilniaus taikomosios dailės muziejuje.

1 grupė  – E. Morricone „Gabrieliaus obojus“

2 grupė – W. A. Mozart Adagio K.V. 580

3 grupė – Alessandro Marcello – Concerto d-moll II-III part

4 grupė – Fr. Bonzon En Ardennes Scene Pastorale

5 grupė – J. S. Bach Concerto  d-moll I-III part

Visų turų programas galima atlikti iš natų arba mintinai.