„Muzikinė akvarelė“ konkurso nuostatai

Muzikos idėjos

VIII tarptautinis kamerinių ansamblių konkursas

„Muzikinė akvarelė-2022“

NUOSTATAI

1. Konkurso tikslai ir uždaviniai.

Šis konkursas – tai dar viena puiki proga jauniesiems muzikams atskleisti savo gabumus
kameriniame muzikavime, pasisemti tarptautinių konkursų patirties, plėsti repertuarą.

2. Dalyviai.

Konkurse kviečiami dalyvauti visų specialybių moksleiviai ir studentai.

Pagrindinis konkurso reikalavimas – ansamblio sudėtyje turi būti bent vienas pučiamasis instrumentas. Ansamblio sudėtys galimos įvairios.

 

3. Konkurso laikas ir vieta.

Konkursas vyks 2022 m. gegužės 5-8 dienomis Anykščių muzikos mokykloje, J. Biliūno g. 21.

4. Konkurso forma.

Konkurso dalyviai skirstomi į šešias amžiaus grupes ir dvi kategorijas – A ir B.

Ansamblio amžiaus grupė nustatoma pagal vyriausiojo dalyvio gimimo datą. Kiek metų dalyviui yra iki šios datos – 2022.01.01.
Jauniausiųjų grupėje gali dalyvauti visų mokyklų dalyviai. A kategorijoje dalyvauja tik muzikos  gimnazijų, konservatorijų ir aukštųjų mokyklų moksleiviai-studentai. B kategorijoje gali dalyvauti tik neformaliojo ugdymo moksleiviai (muzikos ir meno mokyklos).
Tik IV ir V grupėse didesniuose ansambliuose galimas iliustratorius. Trio ir kvartetuose galimas
vienas iliustratorius. Kvintete, sekstete ir didesniuose ansambliuose galimi du iliustratoriai. Iliustratoriaus amžius neribojamas/neskaičiuojamas.

Amžiaus grupės:

Jauniausiųjų grupė – iki 10 metų amžiaus;
I gr. – 10, 11, 12 metų, A, B kategorijos;
II gr. – 13, 14, 15 metų, A, B kategorijos;
III gr. – 16, 17, 18 metų, A, B kategorijos;
IV gr. – 19, 20, 21 metų, A, B kategorijos;
V gr. – 22, 23, 24, 25 metai, A kategorija.

 

5. Konkurso tvarkaraštis.

Konkurso detali dienotvarkė bus paskelbta kelios savaitės prieš renginį internetiniame
puslapyje www.muzikosidejos.lt

6. Vertinimo sistema.

Vertinimas vyks 25 balų sistema. Komisija bus paskelbta konkurso dieną. Komisijos
sprendimai galutiniai.

7. Apdovanojimai.

Konkurse „Muzikinė akvarelė-2022“ bus apdovanojami visų grupių ir A, B
kategorijų laureatai diplomais (I, II, III vietos bei diplomantai) ir specialiais prizais.
Iš visų A kategorijų bus išrenkamas geriausias ansamblis ir apdovanojamas Grand Prix
prizu. A kategorijos Grand Prix – 500 eurų.
Iš visų B kategorijų bus išrenkamas geriausias ansamblis ir apdovanojamas Grand
Prix prizu. B kategorijos Grand Prix – 300 eurų.
Taip pat bus surengtas Grand Prix ir I vietų laureatų koncertas ir įrašomas CD.

Bus apdovanoti visi laureatų mokytojai.

 

 8. Konkurso programa:

Programa pasirenkama laisvai, bet pageidautina, kad skambėtų vienas klasikinio stiliaus
kūrinys.

Jaunesniųjų grupė iki 10 metu amžiaus – du skirtingų charakterių kūriniai 3 – 4 minutės;
1 grupė A ir B kategorijos – du skirtingų charakterių kūriniai 4 – 5 minutės;
2 grupė A ir B kategorijos – du skirtingų charakterių kūriniai 6 – 7 minutės;
3 grupė A ir B kategorijos – du skirtingų charakterių kūriniai 8 – 9 minutės;
4 grupė A ir B kategorija – du skirtingų charakterių kūriniai 10-12 minučių;
5 grupė A kategorija – du skirtingų charakterių kūriniai 14-15 minučių.

9. Dalyvio mokestis. 

Dalyvio mokestis kiekvienam ansamblio dalyviui – 20 eurų. Jeigu dalyvis dalyvauja konkurse ir kituose ansambliuose, už kiekvieną dalyvavimą sekančiame ansamblyje dalyvio mokestis – 10 eurų. Kelionės ir nakvynės išlaidų konkurso rengėjai neapmoka.

Dalyvio mokestį pervesti į sąskaitą: LT 077300010092086880 Muzikų centras „Muzikos idėjos“. Bank Code: 73000; swift Code HABALT22.

 

10. Registracija ir dokumentai.

Registracija į konkursą vyks iki 2022.03.31.

 

Norintys dalyvauti konkurse, turi prisiregistruoti čia:

Registracijos anketa

Sutikimas. Dalyviai, užpildę registracijos anketą sutinka, kad jų asmens duomenys, t.y. vardas, pavardė ir vaizdo įrašas be atskiro dalyvių sutikimo būtų skelbiami viešai.

 
Kontaktai pasiteiravimui: Robertas Beinaris tel. nr. +37068613151, Vaida Beinarienė +37068819375, el.p. muzikineakvarele@gmail.com

11. Organizatoriai

Anykščių muzikos mokykla

Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetė muzikos mokykla

Asociacija muzikų centras “Muzikos idėjos“