II Tarptautinis Juozo Pakalnio konkurso nuostatai

Muzikos idėjos

II-OJO TARPTAUTINIO JUOZO PAKALNIO VARDO ATLIKĖJŲ
PUČIAMAISIAIS IR MUŠAMAISIAIS MUZIKOS INSTRUMENTAIS

KONKURSO NUOSTATAI

            2018 m. birželio 15-21 d. VALTORNA, TROMBONAS (TENORAS), BOSINIS TROMBONAS, MUŠAMIEJI INSTRUMENTAI

2018 m. spalio 26-31 d. TRIMITAS, KORNETAS, EUFONIJA, TŪBA

Vieta:
LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJA, VILNIUS

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (toliau – LMTA) pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų katedra ir asociacija muzikų centras „Muzikos idėjos“ organizuoja pirmąjį tarptautinį pučiamųjų ir mušamųjų instrumentalistų konkursą (toliau – Konkursas). Skirtingoms instrumentų grupėms Konkursas vyks kas dveji metai. 2018 m. Konkursas rengiamas šioms instrumentų grupėms: valtornų, trombonų (tenoras), bosinių trombonų, mušamųjų instrumentų, trimitų, kornetų, eufonijų bei tūbų.

Konkurse kviečiami dalyvauti atlikėjai iki 30 metų (imtinai), Konkurso dieną turintys ne daugiau, nei 30 metų.

Specialiai šiam renginiui kompozitoriams buvo skelbiamas atskiras konkursas naujo 5-7 min. trukmės kūrinio instrumentui solo sukūrimui. Kūriniai, laimėję konkursą, yra įtraukti į privalomąją atskirų instrumentų grupių programą. Kūriniai bus įkelti į internetinį puslapį www.muzikosidejos.lt valtornos, trombono (tenoras), bosinio trombono, mušamųjų instrumentų balandžio 1 d.. Trimito, korneto, eufonijųos bei tūbos – liepos 30 d..

1. Konkurso forma

Konkursas vyks trimis turais. III-ame ture atlikėjai gros solo su LNF Lietuvos kameriniu orkestru ir Lietuvos nacionalinės filharmonijos kameriniu ansambliu-orkestru „Musica Humana Juventus“.

Po I-ojo turo į II-ąjį turą iš kiekvienos kategorijos pateks pusė I-ame ture dalyvavusių atlikėjų. Į Konkurso finalą pateks ne daugiau, kaip 4 (keturi) atlikėjai iš kiekvienos instrumentų grupės. Visų turų metu pelnyti balai sumuojami ir, remiantis gautais rezultatais, paskelbiami laureatai.
Jeigu dalyviui būtų reikalingas koncertmeisteris, jo paslaugos vienam konkurso turui 50 eurų.

2. Vertinimo sistema

Konkurse taikoma 25 balų vertinimo sistema.

3. Apdovanojimai

Visų instrumentų grupių I, II, III vietų laureatai, diplomantai bei specialių prizų laimėtojai bus vertinami ir apdovanojami atskirai.

Prizinį fondą sudaro 40 000 Eurų:

I vieta 2000 eurų

II vieta 1200 eurų

III vieta 800 eurų

Pirmo (1) laipsnio diplomas – 400 eurų

Specialūs konkurso prizai sudaro 4800 eurų.

4. Dalyvavimo sąlygos

Visiems atlikėjams dalyvio mokestis yra 100 eurų. Konkurso stojamasis mokestis negrąžinamas. Kelionės ir nakvynės išlaidų konkurso rengėjai neapmoka. Dalyvio mokestį pervesti į sąskaitą: LT 077300010092086880 Muzikų centras „Muzikos idėjos“, Banko kodas: 73000; swift Code HABALT22.
Norintys dalyvauti Konkurse privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Užpildytą dalyvio anketą;
2. Dalyvio mokesčio banko kvitą arba pavedimo kopiją;
3. Dokumento, patvirtinančio gimimo datą, kopiją;
4. Foto nuotrauką;
5. Gyvenimo aprašymą (CV anglų kalba);
6. Dokumentus siųsti adresu juozaspakalniscompetition@gmail.com

      Registracija į Konkursą vyks iki 2018 m. kovo 15 d. (Valtorna, Trombonas, Bosinis trombonas, Mušamieji instrumentai).


      Registracija į Konkursą pratęsta iki 2018 m. rugpjūčio 15 d. (Trimitas, Kornetas, Eufonijas ir Tūba).


Konkurso tvarkaraštis bus paskelbtas LMTA internetiniame puslapyje www.lmta.lt/en bei www.muzikosidejos.lt .

5. Organizatoriai ir partneriai

Konkurso organizatoriai ir partneriai:
1. Asociacija muzikų centras „Muzikos idėjos“;
2. Lietuvos muzikos ir teatro akademija;
3. Lietuvos nacionalinė filharmonija;
4. Kauno Juozo Gruodžio konservatorija;
5. Lietuvos kultūros taryba;
6. Lietuvos kompozitorių sąjunga.

6. Konkurso programa pagal atskiras instrumentų grupes:

Kūrinių natas rasite čia: http://www.muzikosidejos.lt/natos/

V A L T O R N A

I TURAS

1. Bernhard Krol “Laudatio”;
2. L.V.Beethoven Horn Sonata in F major, op.17 first movement

II TURAS

1. Konkurso užsakymu sukurtas lietuvių kompozitorių kūrinys valtornai.

2. Richard Strauss Concerto No.1 pirma dalis

3. Vienas kūrinys pasirinktinai:
a) Paul Dukas “Villanelle”
b)Gilbert Vinter  “Hunter’s Moon”
c)Franz Strauss “Nocturno” op. 7
d)Johan Kvandal Introduction & Allegro

III TURAS

Wolfgang Amadeus Mozart – Koncertas Valtornai No. 4 Es-dur, K. 495 (su kadencija)

Valtornų grupės koordinatorius:

doc. Egidijus Stanelis, el. paštas: egidijusstanelis@gmail.com

************************************************************************************

T R O M B O N A S (tenoras)

I TURAS

1. F. Hidas „Fantasia“
2. St. Sulek „Sonata“ (Vox Gabrieli)

II TURAS

1. Konkurso užsakymu sukurtas lietuvių kompozitorių kūrinys trombonui:
2. E. Bozza „Ballade“;
3. Vienas kūrinys pasirinktinai:
a) J. Guy Ropartz „Piece en mi bemol mineur“;
b) B. Krol „Capriccio da camera“ opus 35;
c) Jos. Jongen „Aria et Polonaise”;

III TURAS

N. Rota „Concerto“

Trombonų grupės koordinatorius:

lekt. Marius Balčytis, el. paštas: marius.balcytis@filharmonija.lt

***************************************************************************

B O S I N I S   T R O M B O N A S

I TURAS

1. F. Hidas „Meditation“;
2. J. Casterede „Fantaisie Concertante“

II TURAS

1. Konkurso užsakymu sukurtas lietuvių kompozitorių kūrinys bosiniam trombonui:
2. A. Lebedev „Concerto in one movement“
3. Vienas kūrinys pasirinktinai:

    a) E. Bozza „New Orleans
b) J. Koetsier „Allegro maestoso“
c) E. Bozza „Prelude et Allegro“

III TURAS

D. Bourgeois „Concerto“for Bass trombone and Band

Trombonų grupės koordinatorius:

lekt. Marius Balčytis, el. paštas: marius.balcytis@filharmonija.lt

**************************************************************************************

M U Š A M I E J I    I N S T R U M E N T A I 

I TURAS (video įrašas) siunčiamas kartu su dalyvio anketa

1. Marimba: play one movement (prelude, fugue, invention, part from suite, etc…) from J.S.Bach on marimba. Max 7 min;
2. Snare drum:   Bent Lyllof Arhus etude nr. 9;

II TURAS

1. Konkurso užsakymu sukurtas lietuvių kompozitorių kūrinys marimbai:
2. Vienas kūrinys pasirinktinai:

    a) Askel Masson – Kim
b) Askel Masson – Prim
c) N.J.Zivkovic – Pezzo da concerto
d) A.Gerassimez – Asventuras
3. Laisvai pasirenkamas kūrinys vibrofonui (iki 7 minučių trukmės).

III TURAS

1. Xenakis Rebonds A or B for multipercussion set up.

2. Laisvai pasirenkamas kūrinys mediniams mušamiesiems instrumentams (gali būti kūrinys su įrašu) (iki 20 minučių trukmės).

Mušamųjų instrumentų grupės koordinatorius:

asist. Sigitas Gailius, el. paštas: mrsigis@hotmail.com

**************************************************************************************

T R I M I T A S

I TURAS

1. O. Ketting- Intrada C. B. trimitui ( Ed. Donemus Amsterdam Holland);
2. O. Bohme -Concerto in F minor. B trimitui, pirma dalis.( Ed.Marc Reift);

II TURAS

1. Konkurso užsakymu sukurtas lietuvių kompozitorių kūrinys trimitui: 1) M. Urbaitis – „Tromba nostalgica„; M. Urbaitis – „Tromba nostalgica“ – tromba in Bb arba 2) L. Rupšlaukis „The Gambler“ In C; L. Rupšlaukis „The Gambler“ In Bb; L. Rupšlaukis „The Gambler“ – Full Score
2. G. Enescu –Legende B. C. trumpet (Ed.Enoch)
3. Vienas kūrinys pasirinktinai:
a) M. Bitsch – Quattro Variation Sur und theme de Domenico Scarlatti Cornet, Piano. B trimitui ( Ed. Alphonse Leduc)
b) E. Bozza- Caprice op. 47 pour Trompette en Ut et Piano ( Ed. Alphonse Leduc)
c) E. Bozza- Rustiques. B. C. trimitui ( Ed. Alphonse Leduc)
d) H. Tomasi- Triptyque B. C. trimitui ( Ed. Alphonse Leduc)

III TURAS

J. Haydn – Koncertas trimitui Es-dur I, II, III dalys. (B trimitas, su I dalies kadencija);

Trimitų grupės koordinatorius:

prof. Adomas Kontautas, el. paštas: adomaskontautas@gmail.com

***********************************************************************************

K O R N E T A S

I TURAS

1. T. Charlier- Trente Šeši transcendentiniai etiudai. 2 etude „Du Style“ ( Ed. Alphonse Leduc)

2. M. Bitsch – Quattro Variation Sur und theme de Domenico Scarlatti Cornet, Piano. ( Ed. Alphonse Leduc)

II TURAS

1. Konkurso užsakymu sukurtas lietuvių kompozitorių kūrinys kornetui: L. Rupšlaukis „The Gambler“ In C; L. Rupšlaukis „The Gambler“ In Bb; L. Rupšlaukis „The Gambler“ – Full Score

2. J. Curnow – Concertpiece ( Ed.Curnow Music)

3. Vienas kūrinys pasirinktinai:
a) Del Staigers – Carnaval of Venice ( Ed. qPress)
b) Herman Bellstedt – Napoli. Canzone Napolitana con Variazioni ( Ed. Southern Music)
c) Jean-Baptiste Arban – Fantaisie Briliante ( arr. Bertrand Moren, Ed. M. Reift)

III TURAS

Ph. Sparke – Koncertas kornetui ir brass ansambliui ( Publisher Studio Music)

Kornetų grupės koordinatorius:

prof. Adomas Kontautas, el. paštas: adomaskontautas@yahoo.com 

**************************************************************************************

E U F O N I J A

I TURAS

 1. T. A. Nilsen – 4 lyrinės pjesės. No 1, 2 and 3. Nordic Sounds.
 2.  J. H. Fioccon arr. R. Childs and Ph. Wilby – Arioso and Allegro. Rosehill Music Publishing Company Limited.

II TURAS

 1. Konkurso užsakymu sukurtas lietuvių kompozitorių kūrinys eufonijai: Bružaitė „Danse macabre“ – Euphonium in Bb; Z. Bružaitė „Danse macabre“ – Full Score
 2. Vienas kūrinys pasirinktinai:
  a) A. Butterworth – Partita. Comus Edition.
  b) Ph. Sparke – Pantomime. Studio Music Company, Cadence House, Eaton Green Road, Luton, Beds.
  c) D. R. Gillingham – Vintage. T.U.B.A press.
 3. V. Stanford – Caoine. Rosehill Music Publishing Company Limited.

III TURAS

 1. A. Ponchielli – Concerto per Flicorno Basso. Henry Howey;

Eufonijų grupės koordinatorius:

doc. Laimonas Masevičius, el. paštas: laimonelisjoy@gmail.com

***************************************************************************************

T Ū B A

I TURAS

 1. K. Penderecki – Capriccio tūbai solo (B. Schott‘s Sohne, Mainz, 1987)
 2.  T. Stevens – Aria con Variationi (Editions Bim)

II TURAS

 1. Konkurso užsakymu sukurtas lietuvių kompozitorių kūrinys tūbai: J. Tamulionis „Afrikietiškas peizažas“ – Tūba;  J. Tamulionis „Afrikietiškas peizažas“ – Piano
 2. Vienas kūrinys pasirinktinai:
  – T. Madsen – Sonata tūbai ir fortepijonui (Musikk-Huset A/S. Oslo)
  – A. Plog – Sonata for tuba and piano (Editions Bim)
  – Z. Gardonyi – Sonata tūbai ir fortepijonu (Edition Walhall, Verlag Franz Biersack, Magdeburg)
 3. Lishcka – Pronto (Friedrich Hofmeister Musikverlag, Leipzig)

III TURAS

 1. A. Arutunian – Koncertas tūbai ir orkestrui (Editions Bim)

Tūbų grupės koordinatorius:

doc. Laimonas Masevičius, el. paštas: laimonelisjoy@gmail.com

 

Nuostatus sudarė:
LMTA pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų katedros vadėjas
doc. dr. Robertas Beinaris