II Tarptautinio kamerinių ansamblių konkurso „Muzikinė akvarelė – 2010“ laureatai

Muzikos idėjos

II Tarptautinio kamerinių ansamblių konkurso „Muzikinė akvarelė – 2010“ laureatai

MAKSIMUMAS BALŲ 140
A1
Jonas Arnas Sasmil (klarnetas / clarinet)
Dovydas Lazdinis (klarnetas / clarinet )
Konstancija Kerbedytė (fortepijonas/ piano)
F. Mendelsson-Bartholdy. Andante III VIETA
J. Johow. „Hello Clarinets“ (111 BALŲ)
Panevėžio Vytauto Mikalausko menų mokykla /
Panevėžys Vytautas Mikalauskas school of art
Mokytojai / Teachers: Sigitas Jakštonis, Liudmila Golubeva
Agnė Ivanauskaitė (obojus / oboe)
Danielė Rinkevičiūtė (obojus / oboe )
Estera Pociūtė (fortepijonas / piano)
P. Locatelli. Sonata d-moll: I dalis III VIETA
L. Delibes. „Gėlių duetas“ iš operos „Lakmė“ (111 BALŲ)
Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetė muzikos mokykla, Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla / Vilnius Balys Dvarionas music school, National M. K. Čiurlionis School of Arts
Mokytojai / Teachers: Regina Jurkonienė, Robertas Beinaris, Rimas Gerasimovas
Tadas Girčys (obojus / oboe)
Gabija Norvaišaitė (fortepijonas / piano)
D. Hellbach. „Hello Pepe“ II VIETA
W. A. Mozart. Kanconeta (122 BALAI)
Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos mokykla /
Kaunas Aleksandras Kačanauskas school of music
Mokytojai / Teachers: Stasys Kraujelis, Elena Muntrimienė

B1

Zane Freimane (fleita / flute)
Elfrīda Švalbe (violončelė / cello)
Darja Neboga (fortepijonas / piano) II VIETA
J. Krieger. Siuita a-moll (Menuett, Sarabanda, Bourre) (129 BALAI)
A. Carse. Rondino G-dur
Rygos Jāzepo Medinio I-oji muzikos mokykla /
Jāzeps Mediņš Rīgas 1st school of music (Latvia)
Mokytoja / Teacher: Gunta Melbārde
Liucija Borkertaitė (fleita / flute)
Alvija Briliūtė (fortepijonas / piano)
J. S. Bach. Siciliana iš Sonatos Nr. 2 III VIETA
J. Raybould. „Skraidantys akrobatai“ (118 BALŲ)
Kauno I-oji muzikos mokykla, Kauno Miko Petrausko muzikos mokykla /
Kaunas 1st school of music, Kaunas Mikas Petrauskas school of music
Mokytojos / Teachers: Vida Adomavičienė, Rūta Bimbaitė
Konstantinas Kuklis (trombonas / trombone)
Dovydas Kiauka (fortepijonas / piano)
G. Giordani. „Mano drauge“ / “Caro mio ben” III VIETA
S. Prokofjev. Maršas (113 BALŲ)
Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetė muzikos mokykla /
Vilnius Balys Dvarionas school of music
Mokytojai / Teachers: Algirdas Šuminas, Tatjana Radovič
Jūratė Pakrosnytė (fleita / flute)
Julius Juodžiūnas (fortepijonas / piano)
R. Valentino. Sonata Nr. 9: I ir II dalys I VIETA
J. Raybould. „Skraidantys akrobatai“ (130 BALŲ)
W. Popp. „Rusų čigonų dainos“ op. 462 Nr. 2 (2 TURAS 113 IŠ 120)
Garliavos meno mokykla / Garliava school of art
Mokytojos / Teachers: Birutė Berkmonienė, Gražina Regina Leckienė
Laurynas Paukštis (smuikas / violin)
Augustinas Paukštis (klarnetas / clarinet)
Lauryna Jodka (fortepijonas / piano)
W. A. Mozart. „Pantomima“ III VIETA
K. Karajev. Pavana (111 BALŲ)
Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokykla /
Vilnius Bronius Jonušas school of music
Mokytojai / Teachers: Virginija Eidukonienė, Rita Kalinskienė, Rimantas Ramanauskas
Irmina Grigutytė
Daiva Jakubauskaitė
Raimundas Venslauskas I VIETA
Tautinių instrumentų trio / Folk instruments trio (132 BALAI)
Sutartinės: „Tūtutis“, „Tupi antis ant kiaušinių“, „Tupi ančių trys pulkai“
Liaudies daina „Stovi žirgelis“ (2 TURAS 107 IŠ 120)
Liaudies šokis „Lenciūgėlis“, aranž. A. Beinario
J. Švedas. „Du broliukai“
Punsko I laipsnio muzikos mokykla /
Punsk primary-school of music (Poland)
Mokytojas/ Teacher: Arnoldas Aristidas Beinaris

A2
Meda Petkauskaitė (fleita / flute)
Beata Preisaitė (fleita / flute)
Karolina Pancernaitė (fortepijonas / piano) I VIETA
J. S. Bach. Sonata dviems fleitoms ir fortepijonui B-dur: I dalis (135 BALAI)
F. Doppler. „Vengriškas duettino“ (2 TURAS 106 IŠ 120)
Kauno apskrities Juozo Naujalio muzikos gimnazija /
Kaunas Juozas Naujalis gymnasium of music
Mokytojos / Teachers: Aušra Lukoševičiūtė, Rymantė Šerkšnytė
Artūras Šukys (klarnetas / clarinet)
Milda Juciūtė (fortepijonas / piano) II VIETA
C. Saint-Saëns. Sonata klarnetui ir fortepijonui op. 167: I ir II dalys (128 BALAI)
W. Lutosławski. „Šokiniai preliudai“ Nr. 2 ir Nr. 3 / Dance Preludes No.2 & No.3
Kauno apskrities Juozo Naujalio muzikos gimnazija /
Kaunas Juozas Naujalis school of music
Mokytojai / Teachers: Vitalius Žemaitis, Daiva Stulgytė
Julija Bojarinaitė (fleita / flute)
Akvilė Lekečinskaitė (obojus / oboe)
Milda Juciūtė (fortepijonas / piano)
M. Dring. Trio I VIETA
G. Ph. Telemann. Lento (138 BALAI)
Kauno apskrities Juozo Naujalio muzikos gimnazija / (2 TURAS 108 IŠ 120)
Kaunas Juozas Naujalis school of music
Mokytojai / Teachers: Daiva Stulgytė, Vytautas Masteika
Julija Bojarinaitė (fleita / flute)
Artūras Gelusevičius (gitara / guitar)
E. Poplyanova. Trys preliudai fleitai ir gitarai
M. Giuliani. „Grand Duo Concertant“ op. 85: II dalis II VIETA
Kauno apskrities Juozo Naujalio muzikos gimnazija / (130 BALŲ)
Kaunas Juozas Naujalis school of music
Mokytojas / Teacher: Darius Gedvilas
Rimvydė Jončevaitė (saksofonas / saxophone)
Guoda Indriūnaitė (fortepijonas / piano)
G. F. McKay. „Concert Solo Sonatine“
A. Vivaldi. Koncertas op. 36, Es-dur: I dalis III VIETA
Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla / (112 BALŲ)
National M. K. Čiurlionis School of Arts
Mokytojas / Teacher: Antanas Ladyga

Rytė Brazauskaitė (obojus / oboe)
Indrė Okockytė (obojus / oboe) DIPLOMAS
Monika Ditkevičiūtė (fortepijonas / piano) (110 BALŲ)
T. Albinoni. Koncertas dviems obojams ir orkestrui: II ir III dalys
J. Strauss. Andantino iš operetės „Čigonų baronas“
J. Strauss. Polka
Kauno apskrities Juozo Naujalio muzikos gimnazija /
Kaunas Juozas Naujalis gymnasium of music
Mokytojai / Teachers: Vytautas Masteika, Aušra Gelusevičienė, Rymantė Šerkšnytė
Monika Boreikaitė (obojus / oboe)
Agata Ursul (smuikas / violin)
Gabija Laurinaitytė (fortepijonas / piano)
R. Mendizabal. „A la luz de los faroles“ III VIETA
F. Schubert. „Muzikinė akimirka“ (116 BALŲ)
Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla /
National M. K. Čiurlionis School of Arts
Mokytojas / Teacher: Rimas Gerasimovas
Monika Boreikaitė (obojus / oboe)
Donata Vaitkutė (fortepijonas / piano)
W. A. Mozart. Sonatina C-dur III VIETA
C. Nielsen. Humoreska / Humoresque (120 BALŲ)
Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla /
National M. K. Čiurlionis School of Arts
Mokytojas / Teacher: Gytis Cinauskas
Stasys Makštutis (klarnetas / clarinet)
Deimena Petkauskaitė (smuikas / violin)
Monika Mašanauskaitė (fortepijonas / piano)
K. Stamitz. Allegro klarnetui, smuikui ir fortepijonui II VIETA
A. Piazzolla. „Rio Sena“ (125 BALAI)
Kauno apskrities Juozo Naujalio muzikos gimnazija /
Kaunas Juozas Naujalis gymnasium of music
Mokytojai / Teachers: Vitalius Žemaitis, Milda Pupelienė, Birutė Kumpikienė
Eglė Čeponaitė (obojus / oboe)
Paulina Daukšytė (smuikas / violin)
Liudas Petrauskas (fortepijonas / piano)
J. S. Bach. Trio sonata: I dalis DIPLOMAS
M. Dring. Trio (111 BALŲ)
Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla /
National M. K. Čiurlionis School of Arts
Mokytojas / Teacher: Vytautas Sriubikis

B2

Tadas Skiparis (saksofonas / saxophone)
Michailas Skalskis (fortepijonas / piano)
J. S. Bach. Sonata g-moll: I dalis / Sonata in G minor: 1st mvt. II VIETA
D. Beltran. Arija / Aria (125 BALAI)
Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetė muzikos mokykla /
Vilnius Balys Dvarionas school of music
Mokytojai / Teachers: Arūnas Valiulis, Jelena Augaitienė
Gabrielė Šiupšinskaitė (fleita / flute)
Eglė Narmontaitė (fleita / flute)
Rugilė Nedzveckaitė (fleita / flute) DIPLOMAS
Agnija Ravdo (fleita / flute) (105 BALAI)
C. M. von Weber. Valsas Nr. 2 C-dur / Waltz No. 2 in C major
M. Berthomieu. „Eolinė siuita“: II-IV dalys (Volte, Balancelle, Espieglerie) / Suite eolienne: 2th-4th mvt.
Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokykla /
Vilnius Bronius Jonušas school of music
Mokytojas / Teacher: Virginijus Skudas
Rūta Kairiūkštytė (fleita / flute)
Viktorija Brundzaitė (fortepijonas / piano)
F. M. Veracini. Largo III VIETA
S. Rachmaninov. „Itališka polka“ / Italian Polka (114 BALŲ)
Garliavos meno mokykla / Garliava school of art
Mokytojos / Teachers: Birutė Berkmonienė, Gražina Regina Leckienė
Viltė Mikalkėnaitė (fleita / flute)
Rūta Pupalytė (fortepijonas / piano)
J. S. Bach. Polonezas iš Siuitos h-moll DIPLOMAS
B. Dvarionas. „Prie ežerėlio“ (107 BALAI)
Z. Abreu. „Tiko-tiko“
Garliavos meno mokykla / Garliava school of art
Mokytojos / Teachers: Birutė Berkmonienė, Janina Urbonavičienė
Jan Šupa (trombonas / trombone)
Nora Marazaitė (fortepijonas / piano) DIPLOMAS
G. Ph. Telemann. Sonata f-moll / Sonata in F minor (108 BALAI)
C. Debussy. „Juodosios lėlės keikvokas“ iš siuitos „Vaikų kampelis“ / “Golliwog’s Cakewalk” from “Children’s Corner”

Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetė muzikos mokykla /
Vilnius Balys Dvarionas school of music
Mokytojai / Teachers: Algirdas Šuminas,Tatjana Radovič

Adomas Danilevičius (klarnetas / clarinet)
Justas Rimkus (klarnetas / clarinet)
Martynas Šiaulys (klarnetas / clarinet)
R. Hubell. „Poor Butterfly“ III VIETA
J. Monako. „You Made Me Love You“ (117 BALŲ)
H. Canon. „Bill Bailey“
Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokykla /
Klaipėda Juozas Karosas school of music
Mokytojas / Teacher: Audronius Daukšys
Magdalena Olszewska (klarnetas / clarinet)
Marta Ulikowska (klarnetas / clarinet)
Krzysztof Rzepecki (klarnetas / clarinet)
Magdalena Trochim (klarnetas / clarinet) III VIETA
J. Brahms. „Vengrų šokis“ Nr. 5, aranž. Terry Kenny (117 BALŲ)
B. Hill. Siuita, aranž. Keith Snell
Olecko I laipsnio muzikos mokykla /
Olecki primary-school of music (Poland)
Mokytoja / Teacher: Weronika Kordowska
Raimundas Venslauskas
Daiva Batvinskaitė
Albertas Šliaužys
Tautinių instrumentų trio / Folk instruments trio
Sutartinė „Ridikas“ II VIETA
S. Jonkus. „Pasaka“ (121 BALAS)
J. Švedas. „Daina be žodžių“
Punsko I laipsnio muzikos mokykla /
Punsk primary-school of music (Poland)
Mokytojas/ Teacher: Arnoldas Aristidas Beinaris

A3

Aistis Gelusevičius (obojus / oboe)
Julius Klimavičius (fagotas / basson)
Rūta Skudraitė (fortepijonas / piano) I VIETA
G. F. Händel. Sonata obojui, fagotui ir klavesinui: I ir II dalys (134 BALAI)
F. Poulenc. Trio fortepijonui, obojui ir fagotui: I dalis (2 TURAS 109 IŠ 120)
Kauno apskrities Juozo Naujalio muzikos gimnazija /
Kaunas Juozas Naujalis gymnasium of music
Kauno apskrities Juozo Gruodžio konservatorija /
Kaunas Juozas Gruodis Conservatory
Mokytojai / Teachers: Vytautas Masteika, Rasa Rinkevičiūtė, Aušra Gelusevičienė, Artūras Mikoliūnas
Vaidas Jakimavičius (klarnetas / clarinet)
Justina Kirdeikytė (fortepijonas / piano)
C. M. von Weber. „Grand Duo Concertant“ op. 48: I dalis DIPLOMAS
N. W. Gade. Baladė op. 48 Nr. 3 (105 BALAI)
Vilniaus Juozo Tallat Kelpšos konservatorija /
Vilnius Juozas Tallat Kelpša Conservatory
Mokytojai / Teachers: Albinas Pupkevičius, Auksė Bakienė
Steponas Butkus (trombonas / trombone)
Aušrinė Garsonaitė (fortepijonas / piano)
E. Crespo. „Lotyniška siuita“ III VIETA
J. Medinš. Koncertas trombonui: I dalis (111 BALŲ)
Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla /
National M. K. Čiurlionis School of Arts
Mokytojas / Teacher: Antanas Ladyga
Ugnė Čepulytė (fleita / flute)
Edvinas Krivickas (obojus / oboe)
Ieva Bakūnaitė (fortepijonas / piano)
A. Marcello. Koncertas obojui: I dalis, aranž. D. Taupin III VIETA
L. van Beethoven. „Daina“ (114 BALŲ)
G. Donizetti. Duetas iš operos „Lucrezia Borgia“
Vilniaus Juozo Tallat Kelpšos konservatorija /
Vilnius Juozas Tallat Kelpša Conservatory
Mokytojas / Teacher: Robertas Beinaris
Ernestas Šidiškis (klarnetas / clarinet)
Andrius Polianskis (klarnetas / clarinet)
Gintarė Elena Macijauskaitė (fortepijonas / piano)
F. Mendelssohn-Bartholdy. Koncertinė pjesė dviems klarnetams ir fortepijonui Nr. 2 d-moll
Z. Bružaitė. „Sonetas VI“ dviems klarnetams ir fortepijonui I VIETA
Kauno apskrities Juozo Naujalio muzikos gimnazija / (132 BALAI)
Kaunas Juozas Naujalis gymnasium of music (2 TURAS 107 IŠ 120)
Mokytojai / Teachers: Vitalius Žemaitis, Rasa Krėpštienė
Antanas Makštutis (klarnetas / clarinet)
Andrius Polianskis (klarnetas / clarinet)
Ernestas Šidiškis (klarnetas / clarinet)
Artūras Šukys (klarnetas / clarinet)
P. Čaikovskij. Iš siuitos „Spragtukas“ / “The Nutcracker”:
“Dance of the Reed Pipes”, “Dance of the Sugar Plum Fairy” II VIETA
J. Thompson. Siuita„Miesto scenos“ / City Scenes Suite: (120 BALŲ)
1. A stroll in the city / 2. Blowing the blues / 3. Hot potato boogie
P. Max Dubois. Siuita / Suite:
1. Allegretto / 2. Allegro / 3. Pastorale / 4. Musette
Kauno apskrities Juozo Naujalio muzikos gimnazija /
Kaunas Juozas Naujalis gymnasium of music
Mokytojas / Teacher: Vitalius Žemaitis
Olivija Popovaitė (obojus / oboe)
Anastasija Bykova (smuikas / violin)
Algirdas Kraunaitis (fortepijonas / basson)
J. S. Bach. Koncertas obojui ir smuikui c-moll: I dalis II VIETA
A. Piazzolla. „Vuelvo al sur“ (120 BALŲ)
Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla /
National M. K. Čiurlionis School of Arts
Mokytojai / Teachers: Rimas Gerasimovas, Raisa Bykova
Laurynas Bilinskas (saksofonas / saxophone)
Ieva Krikščiūnaitė (fortepijonas / piano)
S. Siara. „Sonatina a la Jazz“ DIPLOMAS
G. F. Händel. Sonata g-moll / Sonata in G minor (109 BALAI)
Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla /
National M. K. Čiurlionis School of Arts
Mokytojas / Teacher: Aleksandras Fedotovas
Miglė Balčiauskaitė (fleita / flute)
Aistė Baliunytė (arfa / harp)
G. Donizetti. Sonata fleitai ir arfai (Larghetto. Allegro gallenberg) II VIETA
S. Lancen. „Duo Concertant“ (126 BALAI)
Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla /
National M.K. Čiurlionis School of Arts
Mokytoja / Teacher: Daiva Šlyžienė

B3

Ignas Jančys (saksofonas / saxophone)
Augustė Šutinytė (fortepijonas / piano)
G. F. Händel. Sonata G-dur: I ir II dalys
V. Bellini. Normos kavatina iš operos „Norma“ III VIETA
E. Šilkert. „Fokstrotas“ (111 BALŲ)
Utenos muzikos mokykla / Utena school of music
Mokytojai / Teachers: Evaldas Beinoravičius, Regina Veličkienė
Ieva Langaitė (fleita / flute)
Ugnė Čepulytė (fleita / flute)
Simonas Čepėnas (fleita / flute)
F. A. Hoffmeister. Trio „Višta, gegutė ir asilėlis“ III VIETA
Airių liaudies daina „Įkaušęs jūreivis“ (112 BALŲ)
Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetė muzikos mokykla /
Vilnius Balys Dvarionas school of music
Mokytojas / Teacher: Paulius Bernardas Koncė
Simas Petkevičius (saksofonas / saxophone)
Donatas Žideliūnas (saksofonas / saxophone)
Šarūnas Kezys (saksofonas / saxophone)
Ignas Jančys (saksofonas / saxophone)
J. S. Bach. Arija / Aria DIPLOMAS
R. Di Marino. Kvartetas Nr. 2: I dalis / Quartet No.2: 2st mvt. (104 BALAI)
B. Marillia (aranž.) „When the Saints go marching in“
Utenos muzikos mokykla / Utenos school of music
Mokytojai / Teachers: Evaldas Beinoravičius, Regina Veličkienė
Živilė Laskauskaitė
Ugnė Gaidytė
Justina Simanonytė (118 IŠ 120 BALŲ)
Rimantė Ražinskaitė GRAND PRIX
Tadas Niaura
Radvilė Talačkaitė
Kornelija Leščiūtė
Justinas Levandavičius
Senosios muzikos ansamblis „Pavana“ (smuikai, fleitos, gitaros, fortepijonas, kontrabosas, mušamasis) / Old music ensemble „Pavana“
Viduramžių būgno šokis / Medieval Drum dance
T. Susato. (Danserye, 1551) „Mohrentanze“; Keturi branliai ir fagotas (Die vier Branlen & Fagot)
T. Morley. „The Frog Galliard“ I VIETA
M. Praetorius. „La Volta“ (136 BALAI)
Anykščių muzikos mokykla / Anykščių school of music
Mokytoja / Teacher: Lina Pipirienė

A4

Gintarė Jakutytė (fleita / flute)
Simonas Vaškys (obojus / oboe)
Robertas Šidiškis (fagotas / basson)
Alina Vladikaitė (fortepijonas / piano)
K. Lowman. „Los Angeles Sketches“ II VIETA
V. Striaupaitė-Beinarienė. Scherzo (122 BALAI)
Lietuvos muzikos ir teatro akademija /
Lithuanian Academy of Music and Theatre
Dėstytojas / Professor: Robertas Beinaris
Karolina Baleckaitė (fleita / flute)
Gertrūda Beinarytė (altas / viola) (119 IŠ 120 BALŲ)
Ignė Pikalavičiūtė (violončelė / cello) GRAND PRIX
L. van Beethoven. Trio op. 9 Nr. 3: I dalis I VIETA
F. Farkas. „Notturno“ op. 2: II dalis (132 BALAI)
Lietuvos muzikos ir teatro akademija
Lithuanian Academy of Music and Theatre
Dėstytojas / Professor: prof. Juozas Rimas
Ieva Siautilaitė (fleita / flute)
Ugnius Dičiūnas (obojus / oboe)
Giedrius Vaznys (klarnetas / clarinet)
Tomas Girskis (fagotas / basson)
Agnietė Dudaitė (valtorna / French horn)
F. Danzi. Kvintetas op. 56 Nr. 2, g-moll II VIETA
Kuri-Aldana Rondo‘ Provinciano (124 BALAI)
Lietuvos muzikos ir teatro akademija /
Lithuanian Academy of Music and Theatre
Dėstytojas / Professor: Robertas Beinaris
Karolina Baleckaitė (fleita / flute)
Laurynas Duoba (obojus / oboe)
Eglė Šabonaitė (klarnetas / clarinet)
Mantvydas Baltrukėnas (fagotas / basson)
Tadas Butkus (valtorna / French horn)
F. Danzi. Kvintetas B-dur: I d. I VIETA
J. Swider. „Lyrinės miniatiūros“: I, II, III, VII (131 BALAI)
Lietuvos muzikos ir teatro akademija / (2 TURAS 103 IŠ 120)
Lithuanian Academy of Music and Theatre
Dėstytojas / Professor: prof. Juozas Rimas
Viktoras Palej (obojus / oboe)
Tomas Girskis (fagotas / basson)
Šarūnas Meškys (fortepijonas / piano)
F. Poulenc. Sonata obojui, fagotui ir fortepijonui II VIETA
G. Donizetti. Trio F-dur, Andante (126 BALAI)
Lietuvos muzikos ir teatro akademija /
Lithuanian Academy of Music and Theatre
Dėstytojas / Professor: doc. Julius Andrejevas