IV Tarptautinio kamerinių ansamblių konkurso „Muzikinė akvarelė“ rezultatai

Muzikos idėjos

IV Tarptautinio kamerinių ansamblių konkurso „Muzikinė akvarelė“ rezultatai

I grupė A kategorija / Gruop I Level A

95 balai, I vieta
ADELĖ MARINIUK, ADRIJA ŽVIRBLYTĖ (fleita / flute), SVAJONĖ ZELKEVIČIŪTĖ (fortepijonas / piano)

Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla / National M.K.Čiurlionis school of arts
Mokytojai / Teachers: Ula Čaplikaitė, Vilija Geležiūtė

88 balai, II vieta
DOVYDAS GIRSKIS, KRISTIJONAS LUČKA, DINARAS PUDŽIAVELIS, JOKŪBAS BAZILIUS
(klarnetas/ clarinet)
Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija / Klaipėda Eduardas Balsys gymnasium of arts, Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokykla / Klaipėda Juozas Karosas music school
Mokytojas / Teacher: Audronius Daukšys

84 balai, III vieta
MARIJA ŠUMSKAITĖ (obojus / oboe), ANASTASIJA ŠUMSKAITĖ (fortepijonas / piano)

Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla / National M.K.Čiurlionis school of arts
Mokytojai / Teachers: Rimas Gerasimovas, Remigijus Sabaliauskas

78 balai, DIPLOMAS
Emilija Švegždaitė
, Karolina Šerėnaitė (fleita / flute), Luka Tamulionytė (fortepijonas / piano)
Panevėžio Vytauto Mikalausko menų mokykla / Panevėžys Vytautas Mikalauskas school or arts
Mokytojai / Teachers: Julija Maksimec, Jolanta Sriubiškytė

76 balai, DIPLOMAS
KRISTINA PETKUTĖ
(obojus / oboe), ELZĖ FEDORCOVAITĖ (fortepijonas / piano)
Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla / National M.K.Čiurlionis school of arts
Mokytojai / Teachers: Rimas Gerasimovas, Aleksandra Žvirblytė

70 balų, DIPLOMAS
IEVA MARCINKEVIČIŪTĖ
(fleita / flute), Ieva Janulevičiūtė (smuikas / violin), Aušrinė Zailskaitė (fortepijonas / piano)
Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazija / Kaunas Juozas Naujalis music gymnasium
Mokytojai / Teachers: Aušra Lukoševičiūtė, Ilona Klusaitė, Aušra Gelusevičienė

II grupė A kategorija / Gruop II Level A

 97 balai, I vieta
Miglė Astrauskaitė
(fleita / flute), Antanė Gurskaitė (fortepijonas / piano)
Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla / National M.K.Čiurlionis school of arts
Mokytoja / Teacher: Jonė Punytė

88 balai, II vieta
Kristupas Kačionas
, Pijus Paškevičius (obojus / oboe), Patricija Ščerbavičiūtė (fortepijonas / piano)
Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazija / Kaunas Juozas Naujalis music gymnasium
Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetė muzikos mokykla / Vilnius Balys Dvarionas decennary music school
Mokytojai / Teachers: Robertas Beinaris, Daina Kavaliauskienė, Eugenijus Paškevičius

84 balai, III vieta
Ieva Otilija Kuprevičiūtė
, Paula Konašionok, Saulė Sventickaitė, Ona Žeimytė (fleita / flute)
Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla / National M.K.Čiurlionis school of arts
Mokytoja / Teacher: Jonė Janiukštienė

81 balas, III vieta
ALEKSANDRA WOJSZEL,
 PAWEL WAŚKIEWICZ, PIOTR GRĄDZKI (obojus / oboe)
Baltstogės Ignaco Pendereckio muzikos mokyklų grupė (Lenkija) / Bialystok Ignacy Paderewski music school group (Poland)
Mokytoja / Teacher: Mirosława Zduniewicz

73 balai, DIPLOMAS
Andrius Dirmantas
(fagotas / bassoon), Tomas Rubinas (fagotas / bassoon)
Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla / National M.K.Čiurlionis school of arts
Mokytojas / Teacher: Mantvydas Baltrukėnas

71 balas, DIPLOMAS
Giedrius Malikėnas
(obojus / oboe), Tautvydas Mačiūta (fortepijonas / piano)
Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla / National M.K.Čiurlionis school of arts
Mokytojai / Teachers: Linas Šalna, Jonė Punytė

70 balų, DIPLOMAS
Valerija Vitkauskaitė
(obojus / oboe),   Adomas Gražinis (fortepijonas / piano)
Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla / National M.K.Čiurlionis school of arts
Mokytojas / Teacher: Linas Šalna

III grupė A kategorija / Gruop III Level A

91 balas, II vieta
Ugnė Varanauskaitė (klarnetas / clarinet),Deimena Petkauskaitė (smuikas / violin), Gintė Preisaitė (fortepijonas / piano)

Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazija / Kaunas Juozas Naujalis music gymnasium
Mokytojai / Teachers: Vitalius Žemaitis, Daiva Stulgytė-Povilaitienė

91 balas, II vieta
Eduards Lācis
(sopraninis saksofonas / soprano saxophone), Paulīna Pitenko (altinis saksofonas / alto saxophone), Santa Baiba Vanaga (tenorinis saksofonas / tenor saxophone), Rūdolfs Rubenis (baritoninis saksofonas / baritone saxophone)
Rygos Jazepo Medinio konservatorija (Latvija) / Rīga Jāzeps Mediņš music college (Latvia)
Dėstytojas / Professor: Arvydas Kazlauskas

88 balai, II vieta
Agnė Ivanauskaitė
(obojus / oboe), Ugnė Kaušiūtė (fortepijonas / piano)
Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla / National M.K.Čiurlionis school of arts
Mokytojai / Teachers: Rimas Gerasimovas, Vilija Geležiūtė

81 balas, III vieta
Marita Gaidaša
, Katarina Ignatoviča, Žanete Podniece, Sigita Razminoviča (fleita / flute)
Rygos Jazepo Medinio muzikos mokykla (Latvija) / Rīga Jāzeps Mediņš secondary music school (Latvia)
Mokytojas / Teacher: Ieva Pudāne

Jaunesniųjų grupė / Junior Gruop

99 balai, I vieta
Laima Buinevičiūtė,
Brigita Beinarytė (išilginė fleita / recorder), Viktorija Vorobjovaitė (fortepijonas / piano)
Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla / National M.K.Čiurlionis school of arts
Mokytojai / Teachers: Ula Čaplikaitė, Vilija Geležiūtė

88 balai, II vieta
Rojus Gabartas
(išilginė fleita / recorder), Kintenis Norkūnas (fortepijonas / piano)
Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetė muzikos mokykla / Vilnius Balys Dvarionas decennary music school
Mokytojai / Teachers: Robertas Beinaris, Regina Jurkonienė

80 balų, III vieta
Dārta Justīne Kolāte
(fleita / flute), Ilze Nagle (fortepijonas / piano)
Rygos Latgales muzikos ir meno mokykla (Latvija) / Rīga Latgales school of art (Latvia)
Mokytojai / Teachers: Dace Bičkovska, Juliana Veresova

III grupė B kategorija / Gruop III Level B

92 balai, II vieta
Rusnė Kirtiklytė
(fleita / flute), Jolanta Klenovska (fortepijonas / piano)
Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetė muzikos mokykla / Vilnius Balys Dvarionas decennary music school
Mokytojai/ Teachers: Paulius Bernardas Koncė, Jelena Augaitienė

90 balų, II vieta
MARIJA GADZIMURADOVA, ASNATE BUNDINA
(fleita / flute), RICARDS LAUDURGS (fortepijonas / piano)
Rygos Jazepo Medinio I-oji muzikos mokykla (Latvija) / Jāzeps Mediņš Rigas 1st music school (Latvia)
Mokytojas / Teacher: Ligita Spūle, Antra Viksne

76 balai, DIPLOMAS
Dovydas Krukonis
, Valerija Maleckaja (klarnetas / clarinet), Karolina Baniusevič (fortepijonas / piano)
Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetė muzikos mokykla / Vilnius Balys Dvarionas decennary music school
Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla / Vilnius Naujoji Vilnia music school
Mokytojai / Teachers: Dainius Pocius, Ina Masiulienė

76 balai, DIPLOMAS
DAIVA BATVINSKAITĖ
(lamzdelis/ hornpipe), DAIVA JAKUBAUSKAITĖ, ALEKSAS RUPINSKAS, IRMINA GRIGUTYTĖ (birbynė/ hornpipe), IEVA STULPINAITĖ (fortepijonas /piano)
Kauno 1-oji muzikos mokykla / Kaunas 1st music school
Punsko I laipsnio muzikos mokykla (Lenkija) / Punsk Primary music school (Poland)
Mokytojai / Teachers: Arnoldas Beinaris, Svetlana Mažeikienė

76 balai, DIPLOMAS
GABRIELA KRAKOWSKA
, AGATA SIKORSKA (klarnetas / clarinet)
Suvalkų II laipsnio muzikos mokykla (Lenkija) / Suwałki Second music school (Poland)
Punsko I laipsnio muzikos mokykla (Lenkija) / Puńsk Primary music school (Poland)
Mokytoja / Teacher: Weronika Kordowska

75 balai, DIPLOMAS
Gediminas Rydelis
, Augustė Janatjeva, Eglė Jocytė (fleita / flute), Monika Žilinska, Džiugas Rumbutis (altinė fleita / alto flute), Unė Braziulytė (bosinė fleita / bass flute), Tomas Daugvila (kontrabosinė fleita / contrabass flute)
Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetė muzikos mokykla / Vilnius Balys Dvarionas decennary music school
Mokytojai / Teachers: Marius Pupkovas, Vilija Filmanavičienė, Paulius Bernardas Koncė, Daina Gutauskienė

IV grupė A kategorija / Gruop IV Level A

98 balai, I vieta
Dominyka Šeibokaitė
(fleita / flute), Olivija Popovaitė (obojus / oboe), Greta Petkevičiūtė (klarnetas / clarinet), Martynas Mažeika (fagotas / bassoon), Indrė Kuleševičienė (valtorna / french horn)
Lietuvos muzikos ir teatro akademija / Lithuanian Academy of Music and Theatre
Dėstytojas / Professor: prof. Juozas Rimas

96 balai, I vieta
Ernestas Šidiškis
(klarnetas / clarinet), Laimis Krunglevičius (altas / viola), Živilė Kudirkaitė (fortepijonas / piano)
Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademija / Vytautas Didysis University Music Academy
Dėstytojai / Professor: Andrius Bernotaitis, Robertas Bliškevičius, Donaldas Račys

90 balų, II vieta
Egija Veldre, Nadina Zapacka, Agnese Gabrisa, Ieva Oseniece
(fleita / flute)
Latvijos Jazepo Vituolio muzikos akademija / Jāzeps Vitols Latvian Academy of Music
Dėstytoja / Professor: Ilze Urbāne

 88 balai, II vieta
Lukas Kašėta
, Artūras Kažimėkas, Vytautas Žemaitis, Denisas Noreiko (klarnetas / clarinet)
Lietuvos muzikos ir teatro akademija / Lithuanian Academy of Music and Theatre
Dėstytojas / Professor: doc. Julius Černius

88 balai, II vieta
Meda Petkauskaitė
(fleita / flute), Vytautas Žemaitis (klarnetas / clarinet), Milda Juciūtė (fortepijonas / piano)
Lietuvos muzikos ir teatro akademija / Lithuanian Academy of Music and Theatre
Dėstytoja / Professor: Ingrida Rupaitė-Petrikienė

85 balai, III vieta
Edgars Trapans
(sopraninis saksofonas / soprano saksophone), Gundars Kokins (altinis saksofonas / alto saksophone), Raimonds Petrovskis (tenorinis saksofonas / tenor saksophone), Viesturs Celms (baritoninis saksofonas / baritone saksophone)
Latvijos Jazepo Vituolio muzikos akademija / Jāzeps Vitols Latvian Academy of Music
Dėstytojas / Professor: Arvydas Kazlauskas

82 balai, III vieta
Greta Petkevičiūtė
, Jonas Morkūnas, Ignas Daniulis, Edvinas Beniulis (klarnetas / clarinet)
Lietuvos muzikos ir teatro akademija / Lithuanian Academy of Music and Theatre
Dėstytojas / Professor: doc. Julius Černius

80 balų, III vieta
Trio „In A“ Aistis Gelusevičius
(obojus / oboe), Artūras Gelusevičius (fagotas / bassoon), Aušra Gelusevičienė (fortepijonas / piano)
Lietuvos muzikos ir teatro akademija / Lithuanian Academy of Music and Theatre
Dėstytojai / Professor: doc. Robertas Beinaris, lekt. Šarūnas Kačionas

72 balai, DIPLOMAS
KAROLINA PETUCHOVAITĖ
(vokalas / vocal), EGLĖ ČEPONAITĖ (obojus / oboe), GRETA GARMAŠAITĖ (fortepijonas / piano)
Lietuvos muzikos ir teatro akademija / Lithuanian Academy of Music and Theatre
Dėstytojas / Professor: doc. Robertas Beinaris

71 balas, DIPLOMAS
Ernestas Šidiškis
(klarnetas / clarinet), Grytė Navardauskaitė (fortepijonas / piano)
Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademija / Vytautas Didysis University Music Academy
Dėstytojai / Professor: Andrius Bernotaitis, Rokas Zubovas

70 balų, diplomas
Ernestas Šidiškis
(klarnetas / clarinet), Artūras Gelusevičius (fagotas / bassoon), Živilė Kudirkaitė (fortepijonas / piano)
Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademija / Vytautas Didysis University Music Academy
Dėstytojai / Professor: Andrius Bernotaitis, Šarūnas Kačionas, Donaldas Račys

V grupė A kategorija / Gruop V Level A

95 balai, I vieta
Dominykas Grigaliūnas
(saksofonas / saxophone), Akvilė Šileikaitė (fortepijonas /piano)
Lietuvos muzikos ir teatro akademija / Lithuanian Academy of Music and Theatre
Dėstytojas / Professor: doc. Aleksandras Fedotovas

93 balai, I vieta
Vilmantė Kaziulytė
(fleita / flute), Ugnius Dičiūnas (obojus / oboe), Giedrius Vaznys (klarnetas / clarinet), Tomas Girskis (fagotas / bassoon), Indrė Kuleševičienė (valtorna / french horn), Anastasija AVDEJEVA (fortepijonas / piano)
Lietuvos muzikos ir teatro akademija / Lithuanian Academy of Music and Theatre
Dėstytojas / Professor: doc. Robertas Beinaris

88 balai, II vieta
Augustinas Malikėnas
, Vilius Surdokas, Linas Rupšlaukis, Ričardas Katkevičius (trimitas / trumpet)
Lietuvos muzikos ir teatro akademija / Lithuanian Academy of Music and Theatre
Dėstytojas / Professor: doc. Adomas Kontautas

84 balai, III vieta
Viktor Palej
(obojus / oboe), Tomas Girskis (fagotas / bassoon), Goda Stanionytė (fortepijonas / piano)
Lietuvos muzikos ir teatro akademija / Lithuanian Academy of Music and Theatre
Dėstytojas / Professor: prof. Julius Andrejevas

84 balai, III vieta
Karolina Baleckaitė
(fleita / flute), Rūta Balčiūtė (violončelė / cello), Ina Marija Ubaitė (fortepijonas / piano)
Lietuvos muzikos ir teatro akademija / Lithuanian Academy of Music and Theatre
Dėstytojas / Professor: prof. Julius Andrejevas

79 balai, III vieta
Martina Stückler
(saksofonas / saxophone) Austrija/Austria, Mára Ƶandersone (fortepijonas / piano) Latvija/Latvia
ArtEZ konservatorija (Nyderlandai) / ArtEZ Conservatorium (Netherlands)
Dėstytojas / Professor: Johan van der Linden

75 balai, DIPLOMAS
Vytenis Gurstis
(fleita / flute), Vaidrius Smilinskas (fortepijonas / piano)
Kelno aukštoji muzikos ir šokio mokykla (Vokietija) / Academy of Music and Dance, Cologne (Germany)
Lietuvos muzikos ir teatro akademija / Lithuanian Academy of Music and Theatre
Dėstytojai / Professor: doc. Virginija Survilaitė, prof. Nijolė Ralytė

72 balai, DIPLOMAS
Aistis Gelusevičius
, Christos Tsogias-Razakov (obojus / oboe) Graikija/Greece, Laurynas Duoba, Olivija Popovaitė (anglų ragas/ corne ingles), Tomas Girskis (fagotas / bassoon)
Lietuvos muzikos ir teatro akademija / Lithuanian Academy of Music and Theatre
Dėstytojas / Professor: lekt. Eugenijus Paškevičius

71 balas, DIPLOmas
Julita Jurkšaitė
(fleita / flute), Linas Šalna (obojus / oboe), Denisas Nareiko (klarnetas / clarinet), Jonas Žemonis (fagotas / bassoon), Indrė Kuleševičienė (valtorna / french horn)
Lietuvos muzikos ir teatro akademija / Lithuanian Academy of Music and Theatre
Dėstytojas / Professor: prof. Juozas Rimas

70 balų, DIPLOMAS
Ugnius Dičiūnas
(obojus / oboe), Robertas Šidiškis (fagotas / bassoon), Ugnė Peištaraitė (fortepijonas / piano)
Lietuvos muzikos ir teatro akademija / Lithuanian Academy of Music and Theatre
Dėstytojas / Professor: prof. Audronė Pšibilskienė

I grupė B kategorija / Gruop I Level B

90 balų, II vieta
WERONIKA SADOWSKA, JAN PIECZUR, ANNA SKINDZIER
(klarnetas / clarinet)
Olecko I laipsnio Ignaco Pendereckio muzikos mokykla (Lenkija) / Olecko Ignacy Paderewski Primary music school (Poland)
Mokytoja / Teacher: Weronika Kordowska

90 balų, II vieta
Ainė Kaziukonytė
(fleita / flute), ElzĖ Kaziukonytė (fortepijonas / piano)
Kėdainių muzikos mokykla / Kėdainiai music school
Mokytojos / Teachers: Violeta Jeleniauskienė, Olga Lukšienė

90 balų, II vieta
Justinas Jakubonis
(birbynė / hornpipe), Nerija Sedleckaitė (fortepijonas / piano)
Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla / Vilnius Karoliniškės music scool
Mokytojai / Teachers: Eugenijus Čiplys, Violeta Vaičiulienė

81 balas, III vieta
Aistė Bugaitė
, Ugnė Daukšaitė (fleita / flute), Kornelija Maziliauskaitė (fortepijonas / piano)
Kėdainių muzikos mokykla / Kėdainiai music school
Mokytojai / Teachers: Julija Maksimec, Jurgita Čerenkovienė

80 balų, III vieta
Justas Stakionis
(saksofonas / saxophone), Rapolas Čereškevičius (fortepijonas / piano)
Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokykla / Vilnius „Ąžuoliukas“ music school
Mokytojai / Teachers: Kęstutis Kuncė, Izabela Dakinevičiūtė

76 balai, DIPLOMAS
Dāvids Pikšis
(klarnetas / clarinet), Paulis Dzenis (violončelė / cello), Īrisa Dunce (fortepijonas / piano)
Rygos Jazepo Medinio I-oji muzikos mokykla (Latvija) / Jāzeps Mediņš Rigas 1st music school (Latvia)
Mokytojas / Teacher: Jānis Ansons

75 balai, DIPLOMAS
Dovydas Lukoševičius
(lamzdelis / hornpipe), Medeina Kalasauskaitė (fortepijonas / piano)
Kauno r. Garliavos meno mokykla / Garliava school of art
Mokytojai / Teachers: Gintaras Vilčiauskas, Gražina Regina Lekienė

74 balai, DIPLOMAS
Vincentas Bernotas,
Ramūnas Kalinauskas (išilginė fleita / recorder), Lukas Eigėlis (fortepijonas / piano)
Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokykla / Vilnius „Ąžuoliukas“ music school
Mokytojos / Teachers: Dalė Juozapavičiūtė, Daiva Tumėnaitė, Jelena Litvinova

71 balas, DIPLOMAS
Salvijus Striuogys
(lamzdelis / hornpipe), Rytis Balandis (fortepijonas / piano)
Kauno r. Garliavos meno mokykla / Garliava school of art
Mokytojai / Teachers: Gintaras Vilčiauskas, Gražina Regina Lekienė

71 balas, DIPLOMAS
Augustinas Jurgaitis
(saksofonas / saxophone), Goda Bužavaitė (fortepijonas / piano)
Kauno r. Garliavos meno mokykla / Garliava school of art
Mokytojai / Teachers: Rimvydas Vilkas, Raimonda Emilija Paužienė

II grupė B kategorija / Gruop II Level B

99 balai, I vieta
Augustė Janatjeva
, Liucija Kudžmaitė (fleita / flute), Gabrielė Beinarytė (arfa / harp)
Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetė muzikos mokykla / Vilnius Balys Dvarionas decennary music school
Mokytojai / Teachers: Paulius Bernardas Koncė, Galina Jakaitienė

95 balai, I vieta
Julija Bakševičiūtė
(išilginė fleita / recorder), Liudvikas Silickas (violončelė / cello), Emilija Pelekauskaitė (fortepijonas / piano)
Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetė muzikos mokykla / Vilnius Balys Dvarionas decennary music school
Mokytojai / Teachers: Paulius Bernardas Koncė, Natalija Kuc, Jūratė Bundzaitė

88 balai, II vieta
Beatrise Vilde
, Keitija Lismane, Keita Augstkalne (fleita / flute), Laura Maskanceva (fleita, altinė fleita / flute, alto flute), Kate Vilsone (bosinė fleita / bass flute)
Rygos Jazepo Medinio I muzikos mokykla (Latvija) / Jāzeps Mediņš Rigas 1st music school (Latvia)
Mokytoja / Teacher: Inga Grīnvalde

88 balai, II vieta
Elza Heinsberga
, Antra Kisele (fleita / flute), Peteris Slosbergs (fortepijonas / piano)
Rygos Pardaugavos muzikos ir meno mokykla (Latvija) / Pardaugava music and art school, Rīga (Latvia)
Mokytoja / Teacher: Inga Grīnvalde

83 balai, III vieta
Anna Evelina Ivanovska
, Anete Kūla, Anna Jupite (fleita / flute), Alisa Lavrenčuka (fortepijonas / piano)
Rygos Latgales muzikos ir meno mokykla (Latvija) / Rīga Latgales school of art (Latvia)
Mokytojai / Teachers: Dace Bičkovska, Juliana Veresova

80 balų, III vieta
Zanda Veilande
(fleita / flute), Megija Bruce (kokle / folk instrument)
Jelgavos muzikos mokykla (Latvija) / Jelgava music school (Latvia)
Mokytojos / Teachers: Birute Deruma, Ginta Zīģele

79 balai, III vieta
AUG
USTINAS ALIŠAUSKAS (trombonas / trombone), ADOMAS JANKOVIČ (fortepijonas / piano)
Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetė muzikos mokykla / Vilnius Balys Dvarionas decennary music school
Mokytojai / Teachers: Tatjana Radovič, Algirdas Šuminas

79 balai, III vieta
Gabija Laibakojytė
(fleita / flute), Juozapas Ivanauskas (obojus / oboe), Ana Golovkina (fortepijonas / piano)
Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetė muzikos mokykla / Vilnius Balys Dvarionas decennary music school
Mokytojai / Teachers: Daina Gutauskienė, Vilius Pocius, Jelena Augaitienė

75 balai, DIPLOMAS
Gusts Nils Šulcs
, Sabrīna Barona (saksofonas / saxophone), Jana Maurīte (fortepijonas / piano)
Limbažu muzikos mokykla (Latvija) / Limbažu music school (Latvia)
Mokytojai / Teachers: Agris Liepiņš, Maija Lūkina

74 balai, DIPLOMAS
Krzesimir Grajewski, Paulina Skupska
(saksofonas / saxophone)
Punsko I laipsnio muzikos mokykla (Lenkija) / Puńsk Primary music school (Poland)
Mokytoja / Teacher: Weronika Kordowska

71 balas, DIPLOMAS
Ulvis Blathens
(fleita / flute), Kaspars Krūmiņš (smuikas / violin), Marta Vintere, Elīza Kalniņa, Elīna Lukašova (kokle / folk instrument)
Aizkrauklės Peterio Barisono muzikos mokykla (Latvija) / Aizkraukles Pētera Barisona music school (Latvia)
Mokytojai / Teachers: Daina Delvere, Līga Butāne

70 balų, DIPLOMAS
Laura Bembere, Tīna Sipčenoka, Annija Porša, Darja Baranova
(fleita / flute)
Marupės muzikos ir meno mokykla (Latvija) / Mārupes school of art (Latvia)
Mokytoja / Teacher: Dace Bičkovska

70 balų, DIPLOMAS
MATAS FILONOVAS
(sopraninė išilginė fleita / soprano recorder), ADOMAS MAČIUIKA (altinė išilginė fleita / alto recorder), JURGIS ŠALIAMORAS (tenorinė išilginė fleita / tenor recorder), MARTYNAS ARBAČIAUSKAS (bosinė išilginė fleita / bass recorder)
Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokykla / Vilnius „Ąžuoliukas“ music school
Mokytojas / Teacher: Algirdas Rakauskas